Kandidatspeciale

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede forudsætninger for tofags kandidat i fysik: Modulet bygger på viden opnået i projektet på 2. semester.
Anbefalede forudsætninger for etfags kandidat i fysik: Modulet bygger på viden opnået i projektet på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal give den studerende mulighed at dokumentere viden, færdigheder og kompetencer på kandidatniveau.
Den studerende formulerer selv det problem, der behandles; men problemformuleringen skal godkendes af vejleder og studieleder, før projektet påbegyndes.

Læringsmål

Viden

 • Skal inden for et eller få udvalgte elementer i det faglige felt have specialistforståelse som er baseret på international forskning på højt niveau, eller skal have en bredere faglig indsigt i feltet hvad angår såvel dets teorier og metoder samt centrale elementer og disses indbyrdes sammenhænge
 • Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/-ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger
 • Redegøre for det videnskabelige grundlag og videnskabelige problemstillinger indenfor specialiseringen

 

Færdigheder

 • skal selvstændigt, systematisk og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig teori og metode kunne identificere, formulere og analysere den aktuelle problemstilling
 • skal på relevant måde kunne relatere problemstillingen til fagområdet, herunder redegøre for de valg der er truffet i forbindelse med afgrænsning af problemstillingen
 • skal selvstændigt kunne træffe og begrunde valg af videnskabelige, teoretiske og/eller eksperimentelle metoder
 • skal selvstændigt og kritisk kunne vurdere såvel de valgte teorier og metoder som projektets analyser, resultater og konklusioner, både undervejs i projektet og ved dets afslutning
 • skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdet/-ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder
 • Mestre de videnskabelige metoder og generelle færdigheder der knytter sig til specialets fagområde
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, benytte korrekt fagsprog, dokumentere ekstensiv inddragelse af relevant originallitteratur, formidle og diskutere projektets forskningsbaserede grundlag og problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde.
 • Kritisk vurdere projektets resultater i forhold til relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder, modeller samt vurdere og diskutere projektets problemstilling i relevant tekniskvidenskabelig kontekst.
 • Perspektivere og vurdere projektets potentiale for videre udvikling.

Kompetencer

 • skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde, og hvis relevant også tværfagligt samarbejde, samt påtage sig professionelt ansvar
 • skal kunne formidle relevante faglige og professionelle aspekter af projektarbejdet på klar og systematisk måde
 • skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • Deltage i og selvstændigt gennemføre teknologisk udvikling og forskning, samt løse komplekse opgaver ved brug af videnskabelige metoder.
 • Varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre selvstændige faglige opgaver såvel som tværfaglige samarbejder.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeF-FYS-K4-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormD

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet