Avanceret faststoffysik og optik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektet på FYS8.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal, afhængigt af fokus i projektet, enten give den studerende en dybere forståelse af faste stoffers fysik og grundlæggende (elektriske, optiske og/eller magnetiske) egenskaber eller også skal projektet give den studerende en dybere indsigt i et eller flere aspekter af den klassiske optik. Projektets omfang afspejler arbejdsbelastningen i ECTS.

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne identificere og redegøre for de grundlæggende fysiske teorier og begreber som er relevante for analysen og beskrivelsen af problemfeltet
 • Skal kunne anvende relevante teoretiske metoder til analyse af problemstillinger indenfor problemfeltet
 • Skal kunne identificere og redegøre for principperne bag relevante eksperimentelle teknikker og metoder til at løse problemstillinger indenfor problemfeltet
 • Redegøre for det videnskabelige grundlag og videnskabelige problemstillinger indenfor specialiseringen
 • Redegøre for den højeste internationale forskning inden for specialets fagområde

Færdigheder

 • Skal kunne anvende teoretiske og/eller eksperimentelle metoder til bearbejdelse af faststoffysiske og/eller optiske problemstillinger.
 • Skal kunne føre en videnskabelig diskussion af resultaterne fra projektarbejdet og sammenholde teori og eksperimenter hvis begge foreligger.
 • Skal kunne forholde sig kritisk til egne resultater og løbende evaluere valg af metoder og teknikker til løsning af problemfeltet
 • Mestre de videnskabelige metoder og generelle færdigheder der knytter sig til specialets fagområde
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, benytte korrekt fagsprog, dokumentere ekstensiv inddragelse af relevant originallitteratur, formidle og diskutere projektets forskningsbaserede grundlag og problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde.
 • Kritisk vurdere projektets resultater i forhold til relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder, modeller samt vurdere og diskutere projektets problemstilling i relevant tekniskvidenskabelig kontekst.
 • Perspektivere og vurdere projektets potentiale for videre udvikling.

Kompetencer

 • Skal kunne identificere teorier, metoder og teknikker fra fysikkens mange discipliner som er relevante i forbindelse med løsning/bearbejdelse af problemfeltet
 • Skal kunne tage ansvar for egen faglige læring og specialisering og selv kunne opsøge viden og udvikle færdigheder fra andre discipliner, som kunne være relevante for problemfeltet
 • Deltage i og selvstændigt gennemføre teknologisk udvikling og forskning, samt løse komplekse opgaver ved brug af videnskabelige metoder.
 • Varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre selvstændige faglige opgaver såvel som tværfaglige samarbejder.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er  20 ECTS svarende til 600 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAvanceret faststoffysik og optik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Condensed Matter Physics and Optics
ModulkodeF-FYS-K3-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet