Fysiske simuleringer (C): Astrofysik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektet på FYS7.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal give den studerende grundlæggende forståelse for simuleringer af fysiske forhold indenfor grundvidenskabelige såvel som teknisk videnskabelige fænomener og vekselvirkninger med særlig fokus på astrofysik.

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til astrofysiske simuleringer med computeren
 • Skal kunne redegøre for, hvordan de astrofysiske parametre, der beregnes i projektet, kan bestemmes via observationer
 • Skal have kendskab til anvendelsesmulighederne og begrænsningerne af de numeriske metoder der anvendes samt potentialet for anvendelse indenfor andre naturvidenskabelige og tekniske områder

Færdigheder

 • Skal kunne anvende teoretiske og/eller numeriske metoder til at beregne karakteristiske egenskaber af projektets astrofysiske objekter eller fænomener
 • Skal demonstrere indsigt i fagets videnskabelige metode og kunne vurdere og føre en faglig diskussion af kvalitet og relevans af projektarbejdets resultater
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant originallitteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets forskningsbaserede grundlag og problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
 • Vurdere og udvælge relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant astrofysisk kontekst

Kompetencer

 • Skal kunne anvende begreber og teori fra (astro)fysik til at beskrive og simulere egenskaberne af de undersøgte objekter og relaterede fænomener til både fagfæller og til ikke-specialister
 • Skal kunne tage ansvar for egen læring og specialisering, og selv kunne opsøge og udforske viden og teoretiske/numeriske metoder fra andre discipliner, som kunne være relevante for problemfeltet
 • Varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre faglige og tværfaglige samarbejder 

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • An approved PBL competency profile is a prerequisite for participation in the project exam.

Prøver

Prøvens navnFysiske simuleringer (C): Astrofysik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSimulations in Physics (C): Astro Physics
ModulkodeF-FYS-K2-6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet