Bachelorprojekt - 10 ECTS

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet projekt på 3. semester og kurserne på 4. semester eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Students that combine Physics as their central education with MAT, IDR, or DAT will carry out a 10 ECTS bachelor project in Physics, and if Physics is combined with BIO, KEM or GEO the students will carry out a 15 ECTS bachelor project in Physics. The remaining ECTS points (20 or 15) will be carried out elsewhere in the form of lecture courses (MAT, IDR, DAT, BIO, KEM or GEO).

Læringsmål

Viden

  • skal have forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for Fysik, herunder termodynamik, klassisk mekanik, stoffers struktur, laboratorieteknik, elektromagnetisme, optik, spektroskopi og kvantemekanik; desuden skal dimittenden have viden om den matematik og statistik, der kræves for ovenstående emner, programmering og computermodellering, fysikkens samspil med såvel andre naturvidenskabelige fag som det omgivende samfund, og samarbejde, læring og projektarbejde
  • skal kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis
  • kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema

Færdigheder

  • skal kunne anvende fagområdets/ernes metoder og redskaber
  • skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor fagområdet/erne samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller
  • skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • skal kunne håndtere komplekse og udviklings-orienterede situationer i studie- eller arbejds-sammenhænge
  • skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  • skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysikkens grundlag
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project - 10 ECTS
ModulkodeF-FYS-B6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet