Optik - workshop

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet elektromagnetisme, optik og spektroskopi (følges sideløbende) eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå praktisk erfaring med klassisk optik, herunder geometrisk optik, interferens og diffraktion. Workshoppen kan desuden indeholde computer-modellering og teoretisk analyse der komplementerer eksperimenterne.

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne anvende geometrisk optik til at designe simple optiske systemer af linser, spejle og blænder både i teori og praksis
  • Skal have kendskab til basale sikkerhedsprocedurer ved arbejde med optik og laserfysik
  • Skal have kendskab til korrekt håndtering og rengøring af optiske komponenter
  • Skal have praktisk erfaring med optiske fænomener som polarisation, interferens, kohærens og diffraktion

Færdigheder

  • Skal kunne udføre optiske eksperimenter og anvende begreber, teorier og metoder fra den klassiske optik til at forklare observerede optiske fænomener

Kompetencer

  • Skal kunne udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder i optik inden for andre fagområder. Den studerende skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra optik

Undervisningsform

Eksperimentelle laboratorieøvelser og computerbaseret teoretisk analyse.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOptik – Workshop
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven udgøres af aktiv deltagelse i kurset og kan evt. yderligere baseres på afleverede rapporter.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOptics – Workshop
ModulkodeF-FYS-B4-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet