Optik og spektroskopi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet elektromagnetisme på 3. semester eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At den studerende opnår forståelse af optik, optiske komponenter, samt grundlægende kendskab til optisk spektroskopi. Studerende der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne redegøre for og anvende grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor den klassiske optik, herunder refraktion, refleksion og transmission af elektromagnetiske bølger, geometrisk optik, interferens og diffraktion
  • Skal kunne anvende computerbaserede teknikker til løsning af optiske problemstillinger
  • Skal kunne redegøre for principperne bag de præsenterede optiske spektroskopi metoder

Færdigheder

  • Skal kunne løse problemer inden for de emner som der er tilegnet viden omkring
  • Skal kunne anvende teorier og metoder inden for optik på simple modelsystemer

Kompetencer

  • Skal kunne udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder i optik inden for andre fagområder
  • Skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra optik

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOptik og spektroskopi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven udgøres af aktiv deltagelse i kurset, fx aflevering af skriftlige opgaver eller lignende.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOptics and Spectroscopy
ModulkodeF-FYS-B4-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet