Fysikkens metoder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulet på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal give den studerende forståelse for eksperimentelle og teoretiske metoder i fysik, samt at give praktisk erfaring med databehandling og usikkerhedsberegning.

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for de anvendte eksperimentelle og/eller teoretiske metoder i fysik
 • Skal kunne evaluere om eksperimentelle måledata stemmer overens med relevante teoretiske modeller
 • Skal kunne reflektere over fortolkningen af eksperimentelle resultater på baggrund af relevante fysiske teorier og modeller

Færdigheder

 • Skal kunne præsentere de anvendte eksperimentelle og/eller teoretiske metoder på en klar og struktureret måde både skriftligt og mundtligt
 • Skal kunne evaluere usikkerhederne på målte og beregnede størrelser
 • Skal kunne evaluere om eksperimenter og teori stemmer overens, samt kunne reflektere over konsekvensen deraf
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner .
 • Begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig og teoretisk kontekst.

Kompetencer

 • Skal kunne anvende fysiske metoder til eksperimentelle studier af naturen
 • Skal kunne anvende fysiske metoder til teoretisk beskrivelse af naturen, herunder praktiske beregninger af målbare fænomener
 • Skal have indsigt i fagets videnskabsteori samt inddrage videnskabsteoretiske overvejelser i diskussionen af projektarbejdet
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysikkens metoder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethods and Applications of Physics
ModulkodeF-FYS-B4-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
Dette projektmodul læses hvis den studerendes sidefag er Matematik eller Idræt. Hvis sidefaget er Geografi, Datalogi eller Biologi/Kemi, erstattes projektmodulet med kursusmoduler fra sidefaget.
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet