Gassers termodynamiske og optiske egenskaber (P2)

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i P1 projektet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller
 • Kunne forstå videnskablige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema

Færdigheder

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge
 • Skal kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
 • Skal kunne foretage en vurdering af relevansen af information indhentet i forbindelse med projektarbejdet
 • Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder anvendt til analyse af den valgte problemstilling
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk og mundtligt
 • Skal kunne analysere egen læreproces
 • Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet
 • Skal have grundlæggende kendskab til klassisk mekanik
 • Skal have indsigt i termodynamiske principper
 • Skal have grundlæggende kendskab til elektromagnetiske bølger
 • Skal have grundlæggende kendskab til kvantemekaniske principper
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner .
 • Sætte projektets problemstilling i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere relevante interessenter.

Kompetencer

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne anvende projektarbejde som studieform
 • Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen
 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter
 • Organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder samt varetage planlægning og gennemførelse af et projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
 • Identificere og udvikle egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Projektarbejde baseret på laboratorieforsøg med vejledning og eventuelt suppleret med forelæsninger der introducerer de studerende til de relevante målemetoder og begreber der bruges i forbindelse med eksperimenterne i laboratorierne.
Stoffers egenskaber bestemmes af vekselvirkninger mellem atomer og molekyler. I gasfasen optræder isolerede atomer og molekyler med svage vekselvirkninger. Gasfasen er derfor velegnet til at studere indvirkningen af temperatur på bevægelse og andre egenskaber, som eksempelvis varmekapacitet og atomare/molekylære optiske spektre.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGassers termodynamiske og optiske egenskaber (P2)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThermodynamic and Optical Properties of Gases
ModulkodeF-FYS-B2-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet