Fysiske modeller - Lysets fysik (P0)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for principperne for udvalgte elementære egenskaber af lys
 • Skal kunne redegøre for arbejdsprocesserne i projektarbejdet, tilegnelse af viden og samarbejde med vejleder

Færdigheder

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
 • Skal kunne beskrive og analysere en eller flere projektvinkler
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
 • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt.
 • Udarbejde en problemformulering som identificerer en problemstilling og danner grundlag for det videre arbejde indenfor projektets fagområde.

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over den problemorienterede og projektorganiserede studieform og arbejdsprocessen
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne reflektere over måder at formidle information til andre (skriftligt, mundtligt og grafisk)

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning vedrørende projektarbejde og rapportskrivning, samt introduktion til fysiske modeller til beskrivelse af lys.
Lys benyttes som udgangspunkt for at stifte bekendtskab med de grundlæggende arbejdsprocesser i projektarbejdet. Der kan dels tages udgangspunkt i fysiske modeller til beskrivelse af lys, dels de mange forskellige anvendelser af lys. Sammen med vejlederen afgrænses et passende emne inden for området.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysiske modeller – Lysets fysik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModels in Physics – Physics of Light
ModulkodeF-FYS-B1-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet