Bachelorprojekt: Robotter i en teoretisk sammenhæng

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Et specifikt mere teoretisk problem inden for robotik vælges (f.eks. Vision, ruteplanlægning, menneske-robot interface).

Læringsmål

Viden

 • Et eller flere emner fra robotuddannelsen vælges til videre undersøgelse. Efter afslutningen af ​​modulet skal den studerende vise en dybere forståelse af de valgte emner

Færdigheder

 • Skal kunne erhverve ny dybtgående viden relateret til udvalgte emner med robotik
 • Skal kunne præsentere erhvervet viden ved hjælp af matematiske begreber, såvel virtuelle som fysiske prototyper
 • Skal kunne planlægge og gennemføre en undersøgelse på baggrund af et specifikt problem
 • Skal kunne anvende og vælge videnskabelige metoder og værktøjer til forskning inden for det valgte område af viden
 • Skal kunne kommunikere problemer, metoder og resultater inden for det videnskabelige område, skriftligt og diskutere faglige og videnskabelige problemer med fagfæller

Kompetencer

 • Skal kunne demonstrere videnskabelige færdigheder inden for robotteknologi og vise deres evne til at udføre videnskabeligt arbejde
 • Skal kunne tage ansvar for deres egen faglige udvikling
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring
 • Reflektere over hvorledes ingeniørvidenskab er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling
 • Forholde sig til de komplekse sociale og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med anvendelse af teknologiske løsninger

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Robotter i en teoretisk sammenhæng
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Robots in a Theoretical Context
ModulkodeESNROBB6P4DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design