Automatisk sansning af omgivelserne

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I mange situationer skal robotten fungere i et ikke-statisk miljø, for eksempel når robotten er mobil, eller de objekter, robotten interagerer med, er i ukendte steder og / eller konfigurationer. For at robotten skal kunne fungere i sådanne situationer, skal den 1) kunne sanse sine (skiftende) omgivelser og 2) reagere i overensstemmelse hermed. Dette projektmodul beskæftiger sig med nøjagtigt disse to udfordringer.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om terminologien med robot sensing
 • Skal være i stand til at forstå, hvordan et bestemt robotsystem, for eksempel den studerendes semesterprojekt, relaterer til et lignende system og den omgivende kontekst
 • Skal have viden om forskellige mødetyper og bruge disse aktivt i gruppe- og vejledersamarbejdet

Færdigheder

 • Skal kunne analysere et relevant problem og foreslå en løsning, der bruger teorier og metoder inden for robot sensing og perception
 • Skal kunne identificere begrænsninger og vurderingskriterier for en konkret robotløsning og (hvis relevant) dets anvendelighed for samfundet
 • Skal kunne syntetisere, dvs. designe og implementere et system (eller dele deraf) ved hjælp af en relevant kombination af sensing og perception for et konkret robotscenarie
 • Skal kunne evaluere en sådan løsning med hensyn til de ovennævnte vurderingskriterier
 • Skal kunne argumentere struktureret for sine valg og fravalg.
 • Skal kunne planlægge, afholde og opsamle på møder på struktureret vis

Kompetencer

 • Skal kunne vælge passende sensorer (biologiske eller tekniske) til en bestemt robotopgave /-applikation
 • Skal kunne udvælge relevante teorier og metoder fra felterne til robot sensing og robot perception og anvende disse i en ny sammenhæng
 • Skal kunne kommunikere ovenstående (ved hjælp af korrekt terminologi), både mundtligt og i en skriftlig rapport
 • Skal kunne demonstrere en fungerende prototype af deres løsning
 • Skal kunne formidle projektets resultater under anvendelse af korrekt fagterminologi
 • Skal kunne analysere et emne og belyse det fra flere vinkler

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAutomatisk sansning af omgivelserne
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSensing the Surroundings
ModulkodeESNROBB4P2DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design