Sandsynlighedsregning og statistik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Efter at have deltaget i kurset har den studerende udviklet en tekniske intuition af de grundlæggende begreber og resultater af sandsynlighed og statistik. De er i stand til at anvende det lærte materiale til at model og løse simple tekniske problemer med tilfældighed.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om begrebet sandsynlighedsrum
 • Skal have viden om de konceptuelle modeller for estimering og hypotesetest
 • Skal kunne forstå de grundlæggende begreber for sandsynlighedsteori, dvs. sandsynligheden for hændelser, tilfældige variabler mv.
 • Skal kunne forstå grundlæggende begreber i statistik som binær hypotesetestning.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende / beregne Bayes regel i enkle sammenhænge
 • Skal være i stand til at bestemme sandsynligheden for, at binomiale, poisson og gaussiske tilfældige variabler tager værdier i et angivet interval
 • Skal kunne bestemme middelværdien og variansen af ​​binomiale, poisson og gaussiske tilfældige variabler
 • Skal kunne bestemme marginalfordelingen af ​​multivariable gaussiske variabler
 • Skal kunne anvende og fortolke ML-estimering i enkle sammenhænge, ​​der involverer binomial-, poisson- og gaussisk fordeling
 • Skal kunne anvende og fortolke binære hypotesetest i simple sammenhænge, ​​der involverer binomial-, poisson- og gaussisk fordeling

Kompetencer

 • Skal kunne anvende de generelle begreber sandsynlighedsteori og statistik i en ny, enkel sammenhæng. Dette omfatter valg af egnede metoder, evaluering af resultater og konklusioner

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSandsynlighedsregning og statistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProbability Theory and Statistics
ModulkodeESNROBB4K3DK
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design