Automatisk sansning af omgivelserne

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I mange situationer skal roboten fungere i et ikke-statisk miljø, for eksempel når robotten er mobil eller de objekter robotten interagerer med befinder sig på ukendte steder og / eller i ukendte konfigurationer. For at roboten skal kunne fungere i sådanne situationer, skal den 1) kunne sanse sine (skiftende) omgivelser og 2) reagere i overensstemmelse hermed. Dette projektmodul beskæftiger sig med nøjagtigt disse to udfordringer.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om terminologien med robot sansning
  • Skal være i stand til at forstå, hvordan et bestemt robotsystem, for eksempel den studerendes semesterprojekt, relaterer til et lignende system og den omgivende kontekst

Færdigheder

  • Skal kunne analysere et relevant problem og foreslå en løsning, der bruger teorier og metoder inden for robot sansning og perception.
  • Skal kunne identificere begrænsninger og vurderingskriterier for en konkret robotløsning og (hvis relevant) dets anvendelighed for samfundet
  • Skal kunne syntetisere, dvs. designe og implementere et system (eller dele deraf) ved hjælp af en relevant kombination af sansning og perception for et konkret robotscenarie
  • Skal kunne evaluere en sådan løsning med hensyn til de ovennævnte vurderingskriterier

Kompetencer

  • Skal kunne vælge passende sensorer til en bestemt robotopgave / -applikation
  • Skal kunne udvælge relevante teorier og metoder fra felterne til robot sansning og robot perception og anvende disse i en ny sammenhæng
  • Skal kunne kommunikere ovenstående (ved hjælp af korrekt terminologi), både mundtligt og i en skriftlig rapport
  • Skal kunne demonstrere en fungerende prototype af deres løsning

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAutomatisk sansning af omgivelserne
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSensing the Surroundings
ModulkodeESNROBB3P3DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design