Interaktion med omgivelserne

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mange robotter er manipulatorer, der virker i et kendt miljø, f.eks. industriel produktion. Disse manipulatorer kræver ofte stor nøjagtighed. Dette projekt omhandler udfordringerne ved at styre robotter og vedhæftede værktøjer med tilstrækkelig nøjagtighed. For at opnå dette er en forståelse af det dynamiske karakteristiske og reguleringsdesign afgørende.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om terminologien med robot manipulation
 • Skal være i stand til at forstå, hvordan et bestemt robotsystem, fx semesterprojektet, interagerer med omgivelserne
 • Have kendskab  til forskellige vejledertyper og aktivt bruge disse til videnstilegnelse

Færdigheder

 • Skal kunne analysere et relevant problem og foreslå en løsning, der bruger teorier og metoder inden for mekanik, elektroniske moduler, modellering og regulering
 • Skal kunne identificere begrænsninger og vurderingskriterier for en konkret robotløsning
 • Skal kunne designe og implementere en manipulator robot (eller dele deraf)
 • Skal kunne evaluere løsningen med hensyn til de ovennævnte vurderingskriterier
 • Skal kunne gennemføre problemnedbrydning i mindre overskuelige delproblemer
 • Skal kunne foretage et systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning

Kompetencer

 • Skal kunne designe robotmekanismer
 • Skal kunne implementere styresystemer ved hjælp af elektroniske moduler som mikro-controllere
 • Skal kunne udvikle lineære modeller af manipulators dynamiske opførsel
 • Skal kunne vælge relevante reguleringsmetoder og anvende disse i en robotkontekst
 • Skal kunne kommunikere ovenstående (ved hjælp af den for faget relevante terminologi), både mundtligt og i en skriftlig rapport
 • Skal kunne demonstrere en fungerende prototype af deres robot
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres
 • Skal kunne planlægge, styre og perspektivere et projektarbejde, herunder forestå mødeplanlægning og uddelegering

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktion med omgivelserne
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManipulating the Surroundings
ModulkodeESNROBB3P2DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design