Robot dynamik, biomekanik og biologiske aktuatorer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, skal have viden om dynamikken i menneskekroppen og robotmekanismerne. Den erhvervede viden skal være anvendelig til design af industriroboter samt service- og rehabiliteringsrobotter.

Læringsmål

Viden

 • Skal være i stand til at redegøre for nøglebegreber om det menneskelige bevægeapparat, som f.eks. crossbro-teori, forskellige typer af muskelsammetrækninger, kraft-længde-hastighedssammenhænge og forskellige former for led
 • Skal være i stand til at redegøre for nøglebegreber fra modellering af bevægeapparatet, såsom muskel redundans, invers dynamik baseret estimering af muskelkræfter og antagelser i disse modeller
 • Skal kunne forklare grundlæggende begreber i robotmekanismer
 • Skal kunne forklare accelerationen af ​​en stiv krop, lineære og vinkel accelerationer
 • Skal kunne redegøre for massedistribution af en stiv krop
 • Skal kunne redegøre for Newton og Eulers ligning
 • Skal være i stand til at forklare en Lagrangian formulering af manipulator dynamik

Færdigheder

 • Skal kunne formulere de dynamiske ligninger for robotmekanismer
 • Skal kunne simulere og analysere robot bevægelse
 • Skal kunne anvende modelleringsteknikker for bevægeapparatet på problemer inden for robotik og dets interaktion med mennesker.

Kompetencer

 • Skal have et indgående kendskab til robotdynamik, som kan anvendes til design og styring af robotsystemer
 • Skal kunne analysere og vælge korrekte robotmekanismer til ønsket bevægelse
 • Skal kunne analysere og kritisk vurdere forskellene og lighederne mellem det biologiske og robottens bevægelses- og aktuatorsystem

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRobot dynamik, biomekanik og biologiske aktuatorer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRobot Dynamics, Biomechanics and Biological Actuators
ModulkodeESNROBB3K2DK
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design