Fundamentale robotmanipulatorer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem teoretisk og praktisk arbejde med et udvalgt problem skal de studerende erhverve sig viden inden for robottekniksamt bruge passende metoder til at dokumentere, at problemet har en social relevans. Problemet analyseres ved nedbrydning i underproblemer med det formål at kun formulere et teknisk problem, der kan løses ved at bruge manipulatorer der interagerer med miljøet på en eller anden måde. Den komplette løsning vurderes i forhold til den relevante sociale kontekst. Sammenlignet med første semester fokuserer dette semester mere på robot manipulatorer.

Læringsmål

Viden

 • Skal have erfaring med teroier og værktøjer til beregning og simulering af kinematik for robot manipulatorer
 • Skal have kendskab til relevante koordinatsystem og transformationer, der bruges til at beskrive robot kinematik 
 • Skal have kendskab til anerkendte standarder og vilkår for dokumentation af robotsystemer 
 • Skal kunne demonstrere viden om teori og metode i den udstrækning at projektets teori og metoder kan forklares og retfærdiggøres, herunder både valg og fravalg
 • Skal kunne anvende relevant terminologi

Færdigheder

 • Skal have forståelse for grundlæggende teorier bag robotmanipulator-komponenter som led og motorer
 • Skal kunne identificere, analysere og formulere problemstillinger hvori robotmanipulatorer indgår (for eksempel i automations- eller produktions-sammenhæng eller som hjælpemidler for funktionsnedsatte) ved hjælp af kontekstuelle og tekniske analysemetoder
 • Skal på baggrund af ovenstående kunne skabe krav og testspecifikationer, der gør det muligt at afprøve det færdige system stringent
 • Skal kunne designe et udvalgt delsystem hvori en manipulator indgår, som håndterer den identificerede problemstilling
 • Skal kunne brige matematiske teorier og metoder til at analysere problemer med kinematik
 • Skal kunne programmere grundlæggende manipulator bevægelse ved hjælp af direkte og inverskinematik 
 • Skal kunne designe et robotsystem både mekanisk, elektrisk og sikkerhedsmæssigt
 • Skal kunne dokumentere og formidle viden og færdigheder med korrekt brugt af terminologi, mundtligt og skriftligt gennem en projektrapport
 • Skal kunne analysere og reflektere over sin egen læringsproces ved brug af passende analysemetoder og erfaring fra P0 og P1
 • Skal kunne analysere et teknisk-videnskabeligt problem under hensynstagen til teknologiske og samfundsmæssige sammenhænge og vurdere de teknologiske og sociale konsekvenser af forslåede løsninger.

Kompetencer

 • Skal kunne demonstrere, uafhængiget og i grupper, evnen til at planlægge, organisere, implementere og reflektere over et projekt, der er baseret på et problem af relevans for samfundet, sundhedssektoren eller industrien, hvor robot manipulatorer spiller en central rolle
 • Skal have erhvervet, selvstændigt og i gruppen, evnen til at opnå den nødvendige viden af kontekstuel såvel som teknisk karakter og være i stand til at formulere modeller af begrænsede dele af virkeligheden til et sådant abstraktionsniveat, at modellerne kan anvendes i design, implementering og test af om systemet opfylder givne krav
 • Skal kunne generalisere og reflektere over erfaringerne med projektplanlægning og samarbejde opnået gennem projektarbejde
 • Skal kunne demonstrere en fungerende prototype af deres løsning

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFundamentale robotmanipulatorer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamentals of Robot Manipulators
ModulkodeESNROBB2P2DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design