Fundamental mobilrobotik (P1)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

En robot er et fysisk system bestående af hardware og software-komponenter, og mobile robotter er et godt eksempel herpå. Projektet tager udgangspunkt i et problem af relevans for samfundet eller industrien, som kan løses ved hjælp af mobil-robotik; problemet opdeles i mindre, nemmere håndterbare delproblemer og analyseres med henblik på at definere en relevant teknisk problemformulering, som kan løses vha. teorier og metoder indenfor robotteknologi. Løsningen skal omfatte programmering på en computer, som er i stand til at måle signaler fra omgivelserne via udvalgte sensorer, behandle dem digitalt på passende vis og udføre relevante operationer via de tilgængelige aktuatorer, f.eks. hjul. Softwaren kan køre på robot-platformen eller eksternt via et netværk

Læringsmål

Viden

 • Skal have en forståelse for fundamentale robotsystemer og deres interaktion med omgivelserne
 • Skal have basal indsigt i fundamentale koncepter indenfor robotteknologi, såsom signaller, sensorer, mekanik, aktuatorer og computere.
 • Skal have tilstrækkelig indsigt i teknologiske og sociale aspekter til at være i stand til identificere relevante problemer, som kan løses med tekniske midler
 • Skal have kendskab til almindelige processer og metoder i længerevarende problem-orienterede projektforløb
 • Skal være i stand til at forklare og formidle teorier og metoder anvendt i projektet

Færdigheder

 • Skal være i stand til at identificere relevante krav til en teknisk løsning, produkt eller lignende
 • Skal være i stand til at følge en relevant metode i struktureret udvikling indenfor projektets rammer, herunder være i stand til at formulere og analysere problemet, opstille en kravspecifikation og opdele problemet i delproblemer som kan løses enkeltvis
 • Skal være i stand til at formulere og løse tekniske problemstillinger ved hjælp af algoritmer, samt kunne implementere disse algoritmer på en computer eller lignende og derigennem kunne kontrollere en robots opførsel
 • Skal være i stand til analysere og evaluere egen anvendelse af ovennævnte teorier og metoder
 • Skal, med brug af korrekt terminologi, kunne dokumentere og formidle ovennævnte viden og færdigheder såvel skriftligt som som mundtligt   
 • Skal kunne analysere og vurdere egen læring gennem brug af relevante metoder
 • Skal være i stand til at planlægge og gennemføre et længerevarende gruppeprojekt i samarbejde med en vejleder

Kompetencer

 • Skal have forståelse for et generelt robotsystem, i særdeleshed hvad angår software og interaction med omgivelserne
 • Skal være i stand til at tage ansvar for egen læring igennem et længerevarende gruppeprojekt, samt være i stand til at kunne generalisere og fortolke på de opnåede erfaringer
 • Skal være i stand til at planlægge, strukturere, udføre og reflektere over et project det tager udgangspunkt i et samfundsmæssigt eller industrielt relevant problem, hvori robotteknologi spiller en væsentlig rolle, på egen hand og i samarbejde med en gruppe
 • Skal kunne demonstrere en fungerende løsning på en robot-prototype

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde evt. støttet af andre undervisningsformer jf. § 17.

Minimum 5 kursuslektioner er afsat til understøttelse af projektet. Alle grupper på semestret deltager. Målet er at introducere grundlæggende metodikker og viden om fundamental robot-teknologi i den specifikke kontekst de studerende arbejder med i deres projekter, som de kan anvende til specifik problemløsning. For eksempel kan der behandles relevante sensorer og aktuatorer understøttet af ROS-pakkesystemet. Denne undervisning evalueres efterfølgende gennem projektet.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFundamental mobilrobotik (P1)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundament Mobile Robotics (P1)
ModulkodeESNROBB1P2DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design