Teknologisk projektarbejde (P0)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul skal den studerende opnå viden om problemorienteret og problembaseret læring. Herudover skal den studerende erhverve sig førstehånds-viden om projektorienteret gruppearbejde som læringsmetode. Endvidere skal den studerende introduceres til problemstillinger og begreber inden for robotteknologi.

Læringsmål

Viden

  • Indblik i grundlæggende begreber indenfor projektorienteret gruppearbejde
  • Kendskab til relevante processer indenfor projektarbejde, vidensindsamling og samarbejde med vejleder

Færdigheder

  • Skal være i stand til at definere projektmål og arbejde metodisk for at opnå sådanne mål
  • Skal være i stand til at beskrive og analysere forskellige mulige projektløsninger på et givet problem
  • Skal være I stand til at formidle og forsvare projektets overvejelser, arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt

Kompetencer

  • Skal være I stand til at kunne reflektere over egen problemorienterede og problembaserede læring.
  • Skal kunne dokumentere resultater opnået I løbet af projektarbejdet I en rapport
  • Skal kunne samarbejde med andre studerende i projektperioden og give en fælles præsentation af resultaterne opnået i projektet
  • Skal kunne reflektere over forskellige måder at præsentere projektresultater skriftligt, mundtligt og grafisk

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde evt. støttet af andre undervisningsformer jf. § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologisk projektarbejde (P0)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnological Teamwork (P0)
ModulkodeESNROBB1P1DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design