Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At sætte den studerende i stand til at håndtere realistiske, komplekse problemstillinger på metodisk vis, samt at udføre struktureret projektarbejde, planlægning og dokumentation.

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for grundlæggende læringsteori;
 • Skal kunne redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
 • Skal kunne redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng
 • Skal kunne redegøre for forskellige tilgange til identifikation, analyse og vurdering af ingeniørvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv
 • Skal være i stand til at forklare hvordan disse metoder kan anvendes indenfor robotteknologi

Færdigheder

 • Skal kunne planlægge og styre et problembaseret studieprojekt;
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres;
 • Skal kunne reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter;
 • Skal kunne analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats;
 • Skal kunne reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • Skal kunne reflektere over hvorledes ingeniørvidenskab er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling
 • Skal kunne udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå

Kompetencer

 • Skal kunne indgå i et teambaseret projektarbejde;
 • Skal kunne formidle et projektarbejde;
 • Skal kunne reflektere og udvikle egen læring bevidst;
 • Skal kunne indgå i og optimere kollaborative læreprocesser;
 • Skal kunne reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund

Undervisningsform

Kurset er organiseret som et mix af forelæsninger, seminarer, workshops, gruppekonsultation og selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeESNROBB1K2DK
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design