Kandidatspeciale

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på opnået viden fra 1. – 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden, på det højeste internationale forskningsniveau, af mindst en af kernefelterne fra uddannelsen.
 • Have forståelse for betydning af forskning (forskningsetik).

Færdigheder

 • Kan argumentere for relevansen for det valgte problem ift. uddannelsen inklusiv specifikt at redegør for kernen af problemet og den tekniske sammenhæng, som forekommer.
 • Kan redegøre for mulige metoder til at løse projektets problemformulering, beskrive og vurdere anvendeligheden af valgte metoder inklusiv redegørelse af valgte afgræsninger, og måden hvorpå de kan have indflydelse på resultatet af produktet.
 • Kan analysere og beskrive det valgte problem ud fra relevante brugte teorier, metoder og eksperimentalt data.
 • Kan beskrive relevante teorier og metoder på en måde hvorpå de belyser karakteristikkerne og herved dokumentkendskab af de brugte teorier, metoder, muligheder og afgrænsninger indenfor relevant problemområde.
 • Kan analysere og vurdere eksperimentalt data, herunder effekten af validiteten vurderingsmetoden har på resultaterne.

Kompetencer

 • Kan kommunikere videnskabelige problemer skriftligt og mundtligt til specialister og ikke-specialister.
 • Kan kontrollere situationer, som er komplekse, uforudsigelige og som kræver nye løsninger.
 • Kan selvstændigt igangsætte og udføre samarbejde indenfor disciplinen og tværfagligheden og påtage professionelt ansvar.
 • Kan selvstændigt tage ansvar for egen professionel udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Problembaseret projekt orienteret til individuelt projektarbejde eller projektarbejde i en gruppe på 2-3 personer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeESNPDPK4P1DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i produkt- og designpsykologi
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design