Anvendt kognitionspsykologi og eksperimentel socialpsykologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på opnået viden fra 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende vil arbejde med forskellige psykologiske problemer, som er reflekteret i teknologiske interaktive systemer.

Læringsmål

Viden

  • Have viden og forståelse for psykologiske teorier indenfor perception, kognition og emotion inklusiv: Affordance, branding processer, primer demotion, problemløsning og kreativitet.
  • Have en forståelse for det komplekse samspil mellem psykologiske dimensioner af menneskets interaktion med tekniske systemer.
  • Have viden om individets afhængighed af konteksten.
  • Have viden om påvirkninger som fører til, har indflydelse og motiverer individer og grupper til at vælge, opgive eller ændre attitude, vurderinger, præferencer og adfærd.
  • Have viden om relevante undersøgelsesmetoder inklusiv socialpsykologiske eksperimenter og kvalitative undersøgelsesmetoder.

Færdigheder

  • Kan identificere og forstå psykologiske problemer i teknologiske interaktive systemer.
  • Kan identificere og forstå socialpsykologiske problemstillinger i teknologiske interaktive systemer.

Kompetencer

  • Kan anvende teoretisk viden til at analyserer praktiske problemer og sammenfatte løsninger baseret på dette.

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt kognitionspsykologi og eksperimentel socialpsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Cognitive Psychology and Experimental Social Psychology
ModulkodeESNPDPK2K3DK
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i produkt- og designpsykologi
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design