Anvendt eksperimentalpsykologi og psykofysik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden om basale statistiske teorier og sandsynlighedsteorier.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Tilegne sig viden om psykofysiske metoder, som kan benyttes til at måle menneskers perception, kognition og præsentation, inklusiv:

 • Tærskel og sammenligningsmetoder
 • Kvantitative metoder til at måle psykofysiske respons inklusiv norminal, ordinal, interval og ratio skalaer.
 • Transformering af data til relevante skalaer. Normalisering og standardisering.
 • Komparative og ikke-komparative målinger: parvise sammenligninger og semantiske differentieringsteknikker.
 • Probabilistic choice modeller til parvise sammenligninger (BTL) samt transitivitetskonceptet
 • Deskriptive analyser inklusiv selektion og brug af censor paneler til skaleringseksperimenter, attribut-elicitering, selektion, skalering og analyse.
 • Praktisk design af skalaer.
 • Design af skaleringseksperimenter.
 • Faktoranalyse

Færdigheder

 • Udføre måling og skalering af psykofysiske responser.
 • Bruge statistisk software til analyse af resultater.

Kompetencer

 • Kan udvælge passende psykofysisk metode til et givent problem.
 • Have erfaring med at udføre eksperimenter med brug af passende metoder.
 • Kan analysere resultater fra eksperimenter med brug af passende statistiske metoder.

Undervisningsform

Forelæsninger efterfølges af øvelsesopgaver og/eller laboratoriearbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt eksperimentalpsykologi og psykofysik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Experimental Psychology and Psycho-physics
ModulkodeESNPDPK1K2DK
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i produkt- og designpsykologi
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design