Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået gennem Produkt- og designpsykologi uddannelsens 1. til 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Samspillet mellem mennesker (operatører og brugere) og tekniske systemer sker især på basis af menneskets psykologiske og fysiologiske faktorer (herunder perceptuelle og kognitive evner og begrænsninger samt generelle og konkrete motiver og hensigter) samt systemets teknologiske dimensioner (herunder fysisk opbygning, struktur og funktion samt interface). Bachelorprojektet omfatter anvendelse af både psykologisk og teknisk viden, færdigheder og kompetencer til at udrede og/eller forbedre dette samspil i praktiske kontekster igennem en empirisk undersøgelse. Formålet er således at indhente viden om de menneskelige og tekniske faktorer (herunder operatørernes eller brugernes præstation og/eller oplevelse i forhold til systemets opbygning) samt udarbejde mulige løsninger på ingeniørmæssige problemstillinger (såsom design eller forbedring af systemer, opgaver og interaktioner), der involverer disse faktorer. De relevante systemer kan eksempelvis være brugerinterfaces, kontrolsystemer eller fysiske produkter, herunder forbrugerprodukter. Bachelorprojektet kan fokusere på systemet og interaktion som helhed eller på bestemte elementer deri.

Læringsmål

Viden

 • Have en sammenhængende, avanceret forståelse af det komplekse samspil imellem de psykologiske, fysiologiske og teknologiske dimensioner i menneskelig tilgang til tekniske systemer og produkter
 • Have en fagligt begrundet forståelse for systemernes psykologiske og tekniske dimensioner
 • Have en indgående forståelse for metoder til udredning af systemernes psykologiske og tekniske dimensioner
 • Have en indgående forståelse for udarbejdelse af design- eller forbedringsløsninger med hensyn til ingeniørmæssige opgaver

Færdigheder

 • Kunne anvende ovenstående til at designe, evaluere eller optimere tekniske systemer og produkter med hensyn til effektivt samspil mellem mennesker og systemer
 • Kunne anvende psykologiske og ingeniørfaglige videnskabelige metoder, herunder brugerundersøgelsesmetoder, til at udrede og evaluere forskellige aspekter af samspillet mellem mennesker og systemer
 • Kunne formidle videnskabelige og designmæssige resultater, konklusioner og problemløsninger på en selvstændig, analytisk og klar facon

Kompetencer

 • At planlægge, forberede og udføre et selvstændigt forskningsprojekt (herunder projekter med designelementer) med hensyn til ingeniørmæssige opgaver, der involverer både tekniske og psykologiske dimensioner, samt formidle projektets resultater og konklusioner
 • At indsamle den relevante viden og anvende denne til at designe, evaluere eller optimere komplekse systemer og produkter samt menneskers interaktion med disse systemer og produkter
 • At selvstændigt og kritisk redegøre for de teoretiske principper, metodevalg, løsningsvalg, gyldighed og pålidelighed samt begrænsninger ved design og forskning
 • At designe eller optimere systemer og produkter og udarbejde forskningsværktøjer, der giver indsigt i operatørernes og brugernes interaktion (herunder menneskernes perceptuelle og kognitive evner og begrænsninger samt motivation og hensigter) med disse systemer og produkter
 • Skal kunne tage ansvar for egen faglig udvikling
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring
 • Reflektere over hvorledes ingeniørvidenskab er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling
 • Forholde sig til de komplekse sociale og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med anvendelse af teknologiske løsninger

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde støttet af vejleder og andre undervisningsformer jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project
ModulkodeESNPDPB6P2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design