Introduktion til processering af elektroniske signaler

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne lineær algebra, calculus, grundlægende programmering og proceduremæssig programmering.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset skal understøtte den studerende i studiet af design og verifikation af elektroniske kredsløb indeholdende aktive elementer.

Læringsmål

Viden

 • Grundlæggende kredsløbsteori.
 • Grundlæggende viden om instrumentering og detektering.
 • Grundlæggende forståelse for signaler, herunder opsamling, tilpasning og generering. 
 • Grundlæggende forståelse for signalforstærkning.
 • Grundlæggende forståelse for operationsforstærker og deres anvendelse, herunder:
  • Ikke ideelle egenskaber.
  • AC og DC-kobling.
  • Tilbagekobling og stabilitet.
  • Strømforsyning.
 • Grundlæggende viden om filtrering.
 • Grundlæggende viden om digital logik.
 • Grundlæggende viden om elektronisk måleteknik.

Færdigheder

 • Kunne beregne og opbygge mindre elektroniske kredsløb, herunder:
  • Kende til forskellige metoder til sammenkobling og opbygning af elektroniske kredsløb.
  • Kan dokumentere elektronik vha. kredsløbstegning, placeringstegning, komponentlister m.v.
 • Kunne forstå relevante datablade.
 • Kunne teste og fejlfinde elektroniske kredsløb.
 • Kunne opsamle, tilpasse og/eller generere relevante signaler ved hjælp af elektroniske kredsløb.

Kompetencer

 • Have kompetencer til selvstændigt at designe og teste mindre elektroniske kredsløb samt at kunne anvende korrekt fagterminologi med henblik på kommunikation i et udviklingsteam med fagspecialister.

Undervisningsform

Forelæsning med opgaver i gruppe, workshops, seminarer, deltagelse i eksperimenter, selv studie, mm.  jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til processering af elektroniske signaler
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Processing of Electronic Signals
ModulkodeESNPDPB5K2N
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design