Mennesker og apparater

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektmodulet bygger videre på viden opnået på produkt- og designpsykologi-uddannelsens 1.-3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektenhedens formål er, at den studerende opnår indsigt i såvel sensomotoriske som kognitive aspekter i forhold til design og testning af apparater. Der skal i projektet indgå interaktionen imellem apparatet og den menneskelige bruger.

Med apparater skal forstås fysiske produkter i bred forstand. Det kan være apparater, hvor man fokuserer på betjeningen eller selv den fysiske udformning. Der kan også være tale om at organisere/udforme de fysiske omgivelser eller en arbejdsproces med fokus på den menneskelige interaktion. Der kan indgå elektroniske- eller digitale komponenter i apparatet/processen/omgivelserne, men dette er ikke et krav.

Projektmodulet handler om samspillet mellem menneske, arbejde og miljø. Dette indebærer konstruktionen af apparater, processer og arbejdsomgivelser for bedst at kunne imødekomme menneskelig ydeevne og adfærd. Ergonomi sigter således mod at forbedre den praktiske effektivitet og sikkerhed for en person, der arbejder med en enkelt maskine eller enhed.

Sensomotoriske aspekter dækker over samspillet imellem kroppens sanser og den motorik.

Læringsmål

Viden

 • Indsigt og forståelse i såvel sensomotoriske, kognitive samt ergonomiske aspekter i forhold til design og brug af apparater
 • Forståelse for de ergonomiske og sensomotoriske aspekter omkring mennesket og dets brug af apparater
 • Forståelse for apparaters fysiske udformning og deres brugbarhed i forhold til mennesket
 • Forståelse for de grundlæggende betingelser for testning af apparaters betydning for sansepåvirkning
 • Have viden om forskellige mødetyper og bruge disse aktivt i gruppe- og vejledersamarbejdet

Færdigheder

 • Designet af apparater, hvori der tages højde for bedst at kunne imødekomme menneskelig ydeevne og adfærd
 • Designet, udførelsen og evalueringen af en forsøgsopstilling, der kan teste apparaters anvendelighed i forhold til kognitive, ergonomiske og sensomotoriske faktorer
 • Redegørelse for de teoretiske principper bag design og testning af apparater og analyse af testningens resultat
 • Kunne argumentere struktureret for sine valg og fravalg
 • Kunne planlægge, afholde og opsamle på møder på struktureret vis

Kompetencer

 • Gennem projektarbejdet skal den studerende opnå kompetencer i implementering af et apparat sammen med en forsøgsopstilling gennem hvilken apparatets testes.
 • Kunne formidle projektets resultater under anvendelse af korrekt fagterminologi
 • Kunne analyse et emne og belyse det fra flere vinkler

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde støttet af vejleder og andre undervisningsformer jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMennesker og apparater
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHumans and Devices
ModulkodeESNPDPB4P2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design