Anvendt kognitionspsykologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne Introduktion til psykologi og Kognitionspsykologi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet fokuserer på hvordan kognitionspsykologi oplyser vores forståelse for menneskets præstation og interaktion med komplekse systemer. Modulet udforsker hvordan forskellige kognitive processer indvirker operatørernes og  brugernes  interaktion  med information, værktøjer, maskiner og andre objekter i miljøet, samt påvirker præstation på simple såvel som komplekse opgaver, samt påvirker ekspertise og træning.         

Læringsmål

Viden

  • Om de kognitive mekanismer, der underbygger årvågenhed, kognitiv belastning, spatial kognition, navigation, beslutningstagning, stress, multitasking og kommunikation
  • Om menneskernes præstation i forhold til interaktion med computere og andre interfaces, kørsel og wayfinding, informationsbearbejdning og visualisering, virtuel og augmenteret virkelighed, ekspertise og træning, præstation og automatisering

Færdigheder

  • At identificere, vurdere og anvende empirisk forskning indenfor kognitionspsykologi til problemløsning i forhold til menneskernes præstation samt effektiv system- og produktdesign og interaktion
  • At identificere aspekter af systemer, produkter og opgaver, som kan forhindre operatørernes og brugernes præstation og/eller føre til fejl, på kognitionspsykologisk grundlag
  • At foreslå, diskutere og vurdere forbedringer af systemer, produkter og opgaver for at øge operatørernes og brugernes præstation og/eller reducere fejlfrekvens, på kognitionspsykologisk grundlag

Kompetencer

  • At kunne anvende kognitionspsykologisk viden til praktiske problemstillinger især indenfor systemdesign, forbrugerproduktdesign og brugeroplevelse
  • At kunne redegøre for operatørernes og brugernes kognitive evner og begrænsninger i forhold til design af værktøjer, systemer, produkter, opgaver og oplevelser

Undervisningsform

Forelæsning med opgaver i gruppe, workshops, seminarer, deltagelse i eksperimenter, selv studie, mm.  jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt kognitionspsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Cognitive Psychology
ModulkodeESNPDPB4K3N
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design