Teknologi og kognition

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på produkt- og designpsykologi-uddannelsens 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Menneskets omgang med såvel simple som komplekse systemer er kendetegnet ved at være informationsbehandling. Derfor er det afgørende, at den studerende forstår og kan evaluere samspillet mellem menneske og maskine, idet menneskets kognitive formåen netop er afgørende for en optimal interaktion. Projektmodulet vil derfor tage udgangspunkt i et fænomen eller en problemstilling, der involverer menneskets kognitive styrker eller begrænsninger i forbindelse med interaktionen med et teknisk system, såsom en computer. Ud fra denne problemstilling konstrueres et løsningsforslag, og dette evalueres ved en brugertest.

Læringsmål

Viden

 • have forståelse for, hvorledes mennesker opfatter, forstår og behandler information
 • have forståelse for de kognitionspsykologiske aspekter ved menneskelig informationsbehandling
 • have forståelse for programmering, herunder lagring og præsentation af information
 • have kendskab til forskellige vejledertyper og aktivt bruge disse til videnstilegnelse

Færdigheder

 • kunne operationalisere denne viden i designet af brugergrænseflader
 • kunne anvende teori og metode i forhold til selvstændigt og kritisk at evaluere brugergrænseflader
 • kan gennemføre problemnedbrydning i mindre overskuelige delproblemer
 • kunne foretage et systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning

Kompetencer

 • kunne designe computerprogrammer, der kan formidle information
 • kunne udføre brugerundersøgelser, som kan teste sådanne programmers anvendelighed i forhold til menneskelige og teknologiske faktorer ved informationsbehandling
 • kunne redegøre for de teoretiske principper bag design og testning af programmet samt analysere testningens resultat
 • kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres
 • kunne planlægge, styre og perspektivere et projektarbejde herunder forestå mødeplanlægning og uddelegering

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde støttet af vejleder og andre undervisningsformer jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologi og kognition
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology and Cognition
ModulkodeESNPDPB3P2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design