Kognitionspsykologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulet Introduktion til psykologi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til kognitionspsykologi, herunder væsentlige klassiske og aktuelle tilgange, centrale temaer og metoder, samt forholdet mellem problemstilling, teori, metoder og praksis.

Læringsmål

Viden

  • Forskellige aspekter af kognitionspsykologi, samt at kunne læse sig kritisk ind på emnet
  • Væsentlige teorier og metoder inden for de centrale temaer perception, opmærksomhed, videns repræsentation, begrebsdannelse, sprogforståelse, beslutningstagning, problemløsning, tænkning, kreativitet, intelligens og hukommelse.
  • Forholdet mellem teori og empiri i faget.
  • Den principielle anvendelighed af kognitionspsykologisk viden i praktiske sammenhænge.

Færdigheder

  • At identificere og formulere væsentlige og relevante kognitionspsykologiske problemstillinger inden for de centrale temaer
  • At identificere formål, design, og fund i enkle empiriske undersøgelser og
  • At analysere, diskutere og reflektere over problemstillingerne under inddragelse af teori og evidens samt
  • At formidle kognitionspsykologiske indsigter i psykologfaglige sammenhænge

Kompetencer

  • At anvende teori og empiri i kritisk diskussion af kognitionspsykologiske fænomener inden for de centrale temaer.
  • At knytte teori og empiri til praktisk, konkrete og dagligdags problemstillinger.

Undervisningsform

Forelæsning med opgaver i gruppe, workshops, seminarer, deltagelse i eksperimenter, selv studie, mm.  jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKognitionspsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCognition Psychology
ModulkodeESNPDPB3K1N
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design