Perception, initierende bearbejdning af sensorisk indtryk

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Igennem P2 projektmodul skal de studerende gennem teoretiske og praktisk arbejde med udvalgt aspekter af menneskers perception, tilegne sig viden om tekniske såvel som psykologiske fagområder relateret til Produkt- og Designpsykologi. De studerende skal, ved brug af relevante metoder og teorier, dokumentere og beskrive menneskets initierende bearbejdning af sensorisk indtryk som ligger til grund for givne perceptuelle genstande eller opfattelse af et givent sensorisk indtryk. Med udgangspunkt i et perceptuelt fænomen, psykologiske teorier og tekniske muligheder, skal studerende udforme og teste hypoteser som kan forklare muligheder og begrænsninger i menneskers evner til at percipere og danne sig et indtryk af det, som det opfattede knytter sig til. Projektet skal således omfatte en grundig analyse og beskrivelse af et givet perceptuelt fænomen sammen med relaterede teoretiske og praktiske aspekter. Studerende skal designe og udføre et eller flere forsøg til at belyse specifikke karakteristika og egenskaber af det valgte perceptuelle fænomen

Læringsmål

Viden

 • Have opnået erfaring med metoder til design og validering af videnskabelige eksperimenter.
 • Have kendskab til dataindsamlings- og statistiske analysemetoder til brug ved eksperimentelle undersøgelser.
 • Have opnået indsigt i empiri og hypotesedannelse og dennes anvendelse indenfor brugercentrerede produktudvikling.
 • Beherske basale statistiske metoder for dataanalyse.
 • Udvise kendskab til teori og metode i et omfang, så der kan redegøres og argumentere for projektets teori og metode; herunder både valg og fravalg.
 • Beherske den relevante fagterminologi

 

Færdigheder

 • Have indsigt i grundlæggende psykologiske perceptions teorier og eksperimentalpsykologi.
 • Være i stand til at analysere et givet perceptuelt fænomen og identificere de grundlæggende karakteristikker og nødvendige færdigheder.
 • Være i stand til at forholde sig kritisk og konstruktivt til de muligheder og problemer, som er knyttet til empiri og hypotesedannelse.
 • Kunne anvende matematiske teorier og metoder til at opstille statistiske modeller og analysere data fra eksperimentelle undersøgelser.
 • Kunne formidle viden og færdigheder med korrekt brug af fagterminologi, mundtligt såvel som skriftligt igennem en projektrapport.
 • Kunne analysere og modellere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder og erfaringer fra P0 og P1.

Kompetencer

 • Have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i et perceptuelt fænomen, hvor menneskers opfattelse af sensoriske indtryk indgår som et centralt element.
 • Have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at indhente den fornødne viden af psykologisk såvel som teknisk karakter, og være i stand til at formulere og teste hypoteser om psykologiske og tekniske aspekter af menneskers perceptuelle kapacitet kunne generalisere og perspektivere erfaringerne med projektplanlægning og samarbejde med henblik på det videre studieforløb.

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde støttet af vejleder og andre undervisningsformer jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerception, initierende bearbejdning af sensorisk indtryk
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPerception, the Initial Processing of Sensory Impressions
ModulkodeESNPDPB2P1N
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design