Introduktion til psykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer psykologi som fag og praksisfelt, herunder psykologiens problemstillinger, kerneområder, videnskabsteoretiske og etiske grundlag, metoder og historie. De studerende opnår en forståelse for fagets genstand og tilgang til mennesker og deres omverden samt fagets relevans til ingeniørmæssige og designmæssige problemstillinger. Udover det generelle overblik over psykologifaget inkluderer kurset en uddybende diskussion af sansning og perception i lyset af den generelle opbygning og funktion af menneskernes nervesystem. Dette vinkel skaber det teoretiske grundlag for semestrets projektmodul (P2). Kurset introducerer også de grundlæggende kognitive processer og systemer og danner hermed et grundlag for uddybende diskussion af kognition i de efterfølgende kurser i kognitionspsykologi og anvendt kognitionspsykologi. Kursets diskussion af psykologiens kerneområder rettes til anvendte problemstillinger i ingeniør- og designarbejde. Kurset danner fundament for dannelse af de studerendes identitet som ingeniører i produkt- og designpsykologi.

Læringsmål

Viden

 • Psykologiens faglige genstand og tilgang til mennesker
 • Psykologiens grundlæggende forskningsmetoder, herunder observationer, eksperimentelle metoder og interviews
 • Etiske retningslinjer i psykologisk forskning og praksis
 • Det biologiske fundament for menneskernes funktion og adfærd
 • Opbygning og funktion af menneskets hjerne og nervesystem
 • Sansning og sansesystemer (syn, hørelse, berøringssans, kemiske sanser)
 • Psykofysik, relation mellem stimuli og sanseindtryk
 • Perception og den perceptuelle organisering
 • Perceptions aktive natur og dens relation til handling og aktivitet
 • Opmærksomhed og dens rolle i perception
 • Grundlæggende kognitive systemer og processer (hukommelse, intelligens, tænkning og beslutningstagning, sprog, bevidsthed og subjektiv oplevelse)
 • Menneskets udvikling og læring
 • Personlighed og individuelle forskelle  
 • Motivation og emotion 
 • Social kognition og interaktion
 • Abnormpsykologi, herunder klassificering af psykiske lidelser, mentale lidelser, hjerneskader og aldersrelateret forandringer 
 • Anvendt psykologi, herunder ingeniør- og designpsykologi
 

Færdigheder

 • At identificere og undersøge psykologiske problemstillinger i forhold til relevante forskningsområder
 • At identificere de relevante psykologiske faktorer og komponenter i anvendte ingeniørmæssige og designmæssige problemer og opgaver
 • At danne forhold mellem psykologifagets viden og andre relevante discipliner, herunder ingeniørfaglige discipliner
 • At identificere og gøre rede for relevante teoretiske og metodologiske tilgange til psykologiske problemstillinger, herunder problemstillinger relateret til ingeniør- og designmæssige opgaver

Kompetencer

 • At formulere psykologiske problemstillinger, herunder problemstillinger relateret til ingeniør- og designmæssige opgaver
 • At vælge de relevante forskningsområder, teorier og metoder til løsning af psykologiske problemstillinger
 • At søge for, vælge og inddrage den relevante faglige litteratur indenfor psykologi og relaterede fag
 • At formulere forskningsplan i forhold til den bestemte psykologiske problemstilling, herunder problemstillinger indenfor perceptionspsykologi

Undervisningsform

Som udgangspunkt afvikles modulet som forelæsninger med tilhørende opgaver. Der henvises dog til beskrivelsen af uddannelsens undervisningsformer i § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til psykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Psychology
ModulkodeESNPDPB2K2N
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design