Sansning, menneskers grænseflader til omverden (P1)

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i P0-modul

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Igennem P1-projektet skal studerende tilegne sig viden indenfor de tekniske og psykologiske fagområde relaterede til produkt- og designpsykologi, gennem teoretisk og praktisk arbejde med udgangspunkt i et eller flere af menneskets sanser. Med valg af et specifikt scenario vil formåen og begrænsningerne af menneskets sanser bliver undersøgt. Dette scenario studeres fra et psykofysisk perspektiv med henblik på at formulere hypoteser, opstille og udføre et eller flere forsøg som kan beskrive og belyse de underliggende psykofysiske relationer som beskriver menneskers grundlæggende sensoriske færdigheder.  Gennem opstilling af hypoteser og psykofysiske forsøg, vil studerende tilegne sig viden om design af videnskabelige eksperimenter, kontrol og måling af fysiske stimuli, indsamling af data fra forsøgspersoner, analyse og modellering af indsamlede data med henblik på at beskrive en given psykofysisk relation. Projektet skal således omfatte grundig analyse af de valgt sensoriske modaliteter, teoretiske og praktiske aspekter omkring eksperimentelle paradigmer, herunder dataindsamling fra forsøgspersoner, etiske overvejelser med at bruge mennesker som forsøgsdeltager, måling og kontrolleret gengivelse af fysiske stimuli og grundige beskrivelser og analyser af de valgte psykofysiske forhold (sammenhæng mellem stimulis og sanseindtryk).

Læringsmål

Viden

 • Have opnået forståelse for relationen mellem fysiske stimuli og sensoriske indtryk.
 • Have tilegnet sig viden om psykofysiske forsøg, metoder for data- indsamling og analyse.
 • Have kendskab til den generelle videnskabelige baggrund for eksperimentelle forsøgsmetoder, herunder grundlæggende psykologiske metoder.  
 • Have kendskab til teknisk baggrund i det omfang, at relevante målinger, design og kontrollerede gengivelse af fysiske stimuli kan bruges til at stimulere forsøgspersoner på et videnskabeligt ansvarligt møde.
 • Have kendskab til relevante fysiologiske aspekter relateret til menneskers sensoriske system. 
 • Have viden om arbejdsprocesserne i et længerevarende problembaseret projektarbejde.
 • Udvise kendskab til teori og metode i et omfang, så der kan redegøres for projektets teoretiske og metodiske grundlag.

Færdigheder

 • Være i stand til, med udgangspunkt i relevante psykologiske teorier, at identificere relevante psykofysiske metoder.
 • Være i stand til at anvende relevante psykofysiske metoder til at indsamle data fra en gruppe af mennesker.
 • Være i stand til at anvende relevante statistiske værktøjer for dataanalyse.
 • Kunne formulere og teste forsøgshypoteser ved hjælp af psykologiske teorier og psykofysiske forsøgsmetoder.
 • Være i stand til at anvende en relevant metode til struktureret projektarbejde, herunder at kunne analysere og formulere et problem, opstille en hypotese samt opdele problemet i mindre dele.
 • Kunne vurdere egen anvendelse af ovennævnte teorier og metoder.
 • Kunne formidle ovenstående viden og færdigheder med korrekt brug af fagterminologi, mundtligt såvel som skriftligt igennem en projektrapport.
 • Være i stand til at analysere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder.
 • Kunne planlægge et længerevarende gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder.

Kompetencer

 • have opnået forståelse for generelle psykofysiske relationer, i særdeleshed hvad angår hvordan mennesker optager sanseindtryk fra sin omverden.
 • have opnået forståelse for hvordan viden og metoder fra empirisk psykologi anvendes til løsning af designopgaver
 • kunne tage ansvar for egen læreproces under et længerevarende projektforløb, samt generalisere og perspektivere de erhvervede erfaringer
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i en psykofysisk relation, hvori kontrol af fysiske stimuli og menneskers relaterede sensorisk indtryk indgår som et centralt element.

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde evt. støttet af andre undervisningsformer jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSansning, menneskers grænseflader til omverden (P1)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSensing, the Human Interface to the World (P1)
ModulkodeESNPDPB1P2N
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design