Elektromekaniske systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

”Virkelige signaler” er som oftest analoge i deres natur. Det er således vigtigt at ingeniører er bekendte med, og behersker, design af analoge kredsløb og systemer, og ikke mindst disses anvendelser og begrænsninger. Viden om analoge så vel som digitale kredsløb og systemer er centralt i forhold til at sikre optimalt design af komplekser elektroniske systemer. Formålet er således, at understøtte de studerende i deres forståelse af analoge kredsløb og systemer, herunder analoge elektroniske komponenter, deres modeller, deres anvendelser og ikke mindst deres begrænsninger. Formålet er desuden at understøtte de studerende i deres forståelse af beregnings- og designmetoder således de kan mestre disse på anvendelsesniveau.

Læringsmål

Viden

 • have opnået erfaring med, og forståelse for, de mest almindelige analoge komponenter, deres anvendelser og deres begrænsninger
 • have en forståelse for anvendte modeller, lineære såvel som ulineære, samt deres anvendelsesområder
 • kunne demonstrere forståelse for lineære versus ulineære effekter, såsom harmonisk forvrængning
 • have en forståelse for termiske effekter i elektroniske kredsløb, og hvorledes disse kan håndteres
 • have indgående forståelse for komponenttolerancer, hvorledes disse kan påvirke kredsløb og system performance, samt kendskab til metoder til at reducere betydningen af tolerancer
 • have viden om forskellige mødetyper og bruge disse aktivt i gruppe- og vejledersamarbejdet

Færdigheder

 • kunne anvende beregningsmetoder til design af analoge elektriske kredsløb således disse opfylder givne kravsspecifikationer
 • kunne anvende relevante og passende modeller i designet af analoge kredsløb og systemer
 • Skal kunne anvende lineariserede modeller af fysiske systemer, herunder vurdere deres begrænsninger og anvendelsesområder
 • kunne tage højde for komponenttolerancer og centrale ikke-ideelle komponent egenskaber samt redegøre for hvilke teknikker og metoder der kan benyttes for at imødekomme dette
 • kunne anvende relevante metoder til måling og karakterisering af elektriske kredsløb og systemer samt redegøre for måleusikkerheder og reproducerbarhed af måledata
 • kunne dokumentere måledata for implementerede kredsløb og systemblokke på en klar og struktureret vis
 • kunne argumentere struktureret for sine valg og fravalg
 • kunne planlægge, afholde og opsamle på mødet på struktureret vis

Kompetencer

 • kunne benytte relevante metoder til at specificere, designe, implementere, samt teste og dokumentere, analoge kredsløb og systemer
 • Skal kunne modellere fysiske systemer, herunder elektriske og elektromekaniske, til et niveau hvor sådanne modeller kan anvendes i praksis
 • kunne gennemføre en velovervejet systemnedbrydning baseret på givne specifikationer, krav og regulativer
 • kunne udvælge, og argumentere for, passende kredsløbs-topologier givet et sæt af specifikationer
 • kunne reflektere over målemetodevalg og relaterede måleusikkerheder
 • kunne evaluere resultater opnået gennem beregninger, simuleringer og målinger, samt relatere disse resultater til de anvendte modeller og disses begrænsninger
 • kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stær
 • kunne formidle projektets resultater under anvendelse af korrekt fagterminologi
 • kunne analyserer et emne og belyse det fra flere vinkler

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnElektromekaniske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelElectromechanical Systems
ModulkodeESNESDB4P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og systemdesign)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design