Analog elektronik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at sikre en forståelse for analoge kredsløb og systemer, inklusiv analoge elektroniske komponenter, deres modeller, deres anvendelse og i særdeleshed deres begrænsninger. Kurset understøtter de studerende i deres forståelse af fundamentale metoder til beregninger og design af analoge kredsløb og systemer, på et anvendelsesniveau, og en forståelse af metodernes anvendelsesområder.

Læringsmål

Viden

  • De studerende skal opnå viden om aktive analoge elektroniske komponenter, fx dioder og transistorer i små- og stor-signal sammenhænge samt anvendte modeller, herunder lav- og højfrekvens hybrid-pi modellen, og deres begrænsninger
  • De studerende skal have viden om ulineære effekter, såsom harmonisk forvrængning
  • De studerende skal have viden om termiske effekter i elektroniske kredsløb, og hvorledes disse kan håndteres.

Færdigheder

  • De studerende skal kunne demonstrere forståelse for koncepter, teorier og metoder til design, implementering, måling og karakterisering af elektriske kredsløb, herunder måleusikkerheder og reproducerbarhed af måledata, samt kobling mellem simulering og målinger, herunder skal de kunne redegøre for sammenhænge mellem beregninger, simuleringer og målinger
  • De studerende skal kunne anvende relevante metoder til beregning på avancerede analoge elektroniske kredsløb og systemer
  • De studerende skal kunne redegøre for ikke-ideelle komponentegenskaber og hvorledes disse påvirker kredsløb/system egenskaber, ligesom de skal kunne anvende metoder til at minimere effekten af sådanne ikke-ideelle egenskaber.
  • De studerende skal kunne anvende passende måleteknikker til karakterisering af analoge (og digitale) elektriske kredsløb og systemer

Kompetencer

  • De studerende skal kunne kombinere deres teoretiske og praktiske viden om elektriske kredsløb til analyse, design, og implementering af analoge kredsløb og systemer.
  • De studerende skal kunne reflektere over modelleringsovervejelser og antagelser, såsom små- versus storsignal betingelser, ligesom de skal kunne reflektere over fordele/ulempe ved brug af lineariserede modeller for ulineære komponenter, kredsløb og systemer

Undervisningsform

Kurset afvikles i udgangspunktet som forelæsninger med tilhørende opgaver og/eller efterfølgende laboratorieøvelser. Der henvises dog til beskrivelsen af uddannelsens undervisningsformer i § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalog elektronik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalogue Electronics
ModulkodeESNESDB4K1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og systemdesign)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design