Rekonfigurbare systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mange elektroniske systemer - herunder indlejrede systemer - har helt bestemte fastlagte formål i hele deres levetid. Derfor implementeres de ofte via fastlåste design. Der er imidlertid flere muligheder for at implementere hardware, som efterfølgende kan rekonfigureres til andre formål eller til at afspejle ændringer i den fysiske sammenhæng hvori de indgår. Fokus på dette semester er sådanne systemer i form af f.eks. programmerbare ”system on chip” løsninger samt Field-programmable gate arrays (FPGA), der tillader ændringer i hardware-opbygningen baseret på software input. Man kan populært sagt ændre hardwarens opbygning uden at skulle have fat i loddekolben.

Læringsmål

Viden

 • Have viden om rekonfigurerbar hardware – herunder forskellige implementeringsplatforme som eksempelvis FPGA og programmerbare ”system on chip” løsninger for såvel det digitale som analoge domæne.
 • Have viden om konfiguration og programmering af rekonfigurerbare elementer.
 • Have viden om relevante digitale kommunikationsprotokoller som bruges ved forbindelse af delsystemer.
 • Have viden om sikring af analog og digital signalintegritet, herunder f.eks. praktisk håndtering af transmissionsledningsfænomer samt mulighed for fejlkontrolkodning.
 • Have kendskab til forskellige vejledertyper og aktivt bruge disse til videnstilegnelse

Færdigheder

 • Kunne konstruere et rekonfigurerbart elektronisk system til løsning af et givet problem – herunder træffe begrundede valg omkring opdeling mellem analoge og digitale delsystemer.
 • Kunne opsætte og programmere rekonfigurerbar hardware med de relevante software-værktøjer.
 • Kunne implementere algoritmer på denne hardware, som er tilpasset hardwarens struktur f.eks. i relation til muligheder for parallelitet.
 • Kunne specificere, konstruere, teste og dokumentere interface mellem delsystemer og herunder også forholde sig til signalintegritet.
 • Kunne gennemføre problemnedbrydning i mindre overskuelige delproblemer
 • Kunne foretage et systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning.

Kompetencer

 • Kunne anvende relevante metoder til at specificere, konstruere, teste og dokumentere et rekonfigurerbart elektronisk system.
 • Kunne træffe begrundede valg i forhold til snitfladen mellem hardware og software.
 • Kunne forholde sig reflekterende til egenskaber og begrænsninger I den implementerede løsning.
 • Kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres.

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRekonfigurbare systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReconfigurable Systems
ModulkodeESNESDB3P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og systemdesign)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design