Realtidssystemer og dataopsamling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået i kurset "Digitale systemer og programmering" fra 1. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Opsamling og behandling af data, samt anvendelse af data til styring af systemer i realtid er et vigtigt begreb både i relation til indlejrede systemer og mere generelle computersystemer.

Dette kursus giver dels indsigt i realtidsaspekter i software og dels anvendelse af hardware og software som et værktøj til opsamling af (måle)data således at det fx kan være genstand for videre og analyse og visualisering. Dette kan anvendes til fx off-line afprøvning af elektroniske systemer gennem simulering eller nær-realtids databehandling og styring af de systemer eller processer fra hvilke data blev opsamlet. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal tilegne sig viden om grundbegreberne inden for følgende teorier og metoder:

  • Grundlæggende (nær-)realtidsprogrammering på operativsystemer f.eks. FreeRTOS.
  • Håndtering af data input/output under operativsystemer.
  • Grundlæggende parallel/pseudo-parallel programmering, herunder f.eks. scheduleringsprincipper.
  • Talrepræsentation herunder f.eks. opløsning og numerisk unøjagtighed.  

Færdigheder

Den studerende skal efter kurset være i stand til at:

  • Programmere realtidsmåling og –styring under f.eks. et realtidsoperativsystem.
  • Anvende indlejrede microcontrollersystemer som front-end til dataopsamling.
  • Vurdere numeriske data i relation til f.eks. opløsning og nøjagtighed.

Kompetencer

Den studerende skal have kompetencer til:

  • At implementere programmer til opsamling, og realtidsbehandling af data fra fx fysiske processer med henblik på styring af disse eller senere databehandling (fx statistisk) og visualisering.
  • Implementere (nær)realtidsprogrammer, der på baggrund af opsamlede data via et output styrer fx en fysisk proces.

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRealtidssystemer og dataopsamling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReal Time Systems and Data Acquisition
ModulkodeESNESDB2K2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og systemdesign)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design