Grundlæggende elektroniske systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Igennem projektet skal de studerende tilegne sig viden indenfor det elektronikrelaterede ingeniørmæssige fagområde gennem teoretisk og praktisk arbejde med udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsrelevant problemstilling. Denne problemstilling analyseres gennem nedbrydning i delproblemer med henblik på at formulere en teknisk problemstilling, der kan løses ved hjælp af teorier og metoder for mikroprocessor-baserede systemer. Løsningen skal således omfatte et elektronisk system, hvori der indgår en mikroprocessor, og systemet skal være i stand til at reagere på og/eller styre dele af sin omverden via valgte aktuatorer og sensorer.

Læringsmål

Viden

 • have kendskab til teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger i et omfang, hvor relevante kontekstuelle perspektiver kan udpeges.
 • have viden om arbejdsprocesserne i et længerevarende problembaseret projektarbejde
 • udvise kendskab til teori og metode i et omfang, så der kan redegøres for projektets teoretiske og metodiske grundlag
 • have opnået forståelse af basale elektroniske systemer, hvori der indgår interaktion med omverden
 • have tilegnet sig indsigt i grundlæggende teorier bag begreber som signaler, sensorer, aktuatorer og mikroprocessorer på anvendelsesplan
 • have tilegnet sig indsigt i mikroprocessorsystemers arkitektur
 • have kendskab til modeller for simple elektroniske komponenter som modstande, kondensatorer og operationsforstærkere

Færdigheder

 • være i stand til, med udgangspunkt i en samfundsrelevant problemstilling, at identificere relevante krav til en teknisk løsning, produkt eller lignende
 • være i stand til at anvende en relevant metode til struktureret projektarbejde, herunder at kunne analysere og formulere et problem, opstille en kravspecifikation samt opdele problemet i mindre dele
 • være i stand til at udvælge og anvende sensorer og aktuatorer til henholdsvis opsamling af data, f.eks. i form af sampling af analoge signaler, og påvirkning af det elektroniske systems omgivelser
 • kunne formulere og løse tekniske problemer ved hjælp af algoritmer og implementere disse på et mikroprocessor-baseret system
 • kunne demonstrere anvendelsen af komplekse tal og redegøre for deres anvendelse inden for elektroniske kredsløb, ligesom de skal kunne opstille kredsløbsbeskrivende ordinære differentialligninger, samt kunne anvende Laplace-transformation på kredsløb og kunne beskrive grundlæggende elektriske systemer i såvel tids- som frekvensdomæne
 • kunne vurdere sammenhænge mellem beregninger, simuleringer og målinger
 • kunne vurdere egen anvendelse af ovennævnte teorier og metoder
 • kunne formidle ovenstående viden og færdigheder med korrekt brug af fagterminologi, mundtligt såvel som skriftligt igennem en projektrapport
 • være i stand til at analysere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder.
 • kunne planlægge et længerevarende gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder

Kompetencer

 • have opnået forståelse af det generelle systembegreb, i særdeleshed hvad angår hvordan elektroniske systemer indgår i samspil med deres omverden
 • kunne tage ansvar for egen læreproces under et længerevarende projektforløb, samt generalisere og perspektivere de erhvervede erfaringer
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsmæssig relevant problemstilling, og hvori elektroniske systemer indgår som et centralt element 

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende elektroniske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Electronic Systems
ModulkodeESNESDB1P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og systemdesign)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design