Digitale systemer og programmering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Små indlejrede computersystemer findes overalt omkring os, fx i smart-home enheder, biltilbehør, hvidevarer, dørklokker, landbrugsmaskiner, motionsudstyr, etc. 

Kurset understøtter den studerendes læring inden for indlejrede digitale systemer og deres programmering således, at der opnås kompetencer til at specificere, udvikle og teste basale systemer. Dette sker gennem en kombination af teori og praktiske opgaver på en udvalgt hardwareplatform.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal tilegne sig viden om:

  • Grundlæggende digitale begreber, herunder f.eks. digital-logiske grundelementer og basal boolsk algebra.
  • Det anvendte mikroprocessorsystems funktion og arkitektur, f.eks. CPU’ens interne organisering og nødvendige perifere elementer såsom hukommelse og Input/Output enheder, samt programafvikling og interrupt.
  • Imperative programmeringsprincipper.
  • Grundlæggende principper for strukturering og test af programmer.  

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

  • udvælge og sammenkoble relevante delelementer til et samlet mikrocomputersystem. Det kunne f.eks. være et mikrocontroller-board og udvalgte sensormoduler.
  • kunne anvende basale digitale kommunikationsprincipper (f.eks. UART) 
  • kunne programmere specifikt til indlejrede systemer under hensyntagen til deres arkitektur (f.eks. endelig ordlængde) 
  • afvikle og teste programmer hvori de ovennævnte grundbegreber indgår i løsningen 
  • anvende korrekt fagterminolog

Kompetencer

  • Den studerende kan baseret på en simpel systemspecifikation, sammensætte og programmere et mikroprocessorsystem, der opfylder et givet formål og implementere et imperativt program som løsning på en defineret opgave.

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigitale systemer og programmering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital Systems and Programming
ModulkodeESNESDB1K2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og systemdesign)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design