Kredsløbsteori

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden om, og færdighed i, anvendelse af komplekse tal og Laplace-transformationen svarende til kurset "Calculus".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende lærer om sammensætningen og virkemåden af grundlæggende elektriske kredsløb, understøttet af relevant matematik, ligesom der dannes basis for forståelse af de frekvensrelaterede egenskaber ved såvel de enkelte komponenter som ved en sammensætning af disse.

Læringsmål

Viden

 • De studerende skal tilegne sig viden om basale elektriske komponenter og relevante teorier, såsom komponentligninger for modstande, kondensatorer, spoler, Ohms samt Kirchoffs love, således at de opnår forståelse af lineære elektriske kredsløb indeholdende:
  • Resistive og reaktive komponenter
  • Sensorer og transducere
  • Den ideelle OPAMP
  • Dioden og transistoren som switch (BJT og MOS)
 • De studerende skal tilegne sig viden om tidsafhængige kredsløb af 1. og 2. orden, samt 1. ordens differentialligninger.

Færdigheder

 • De studerende skal kunne anvende relevante beregningsmetoder til analyse og design af elektriske kredsløb, herunder brugen af:
  • ækvivalente kredsløb (fx Thevenin-akvivalent)
  • superpositionsprincippet
 • De studerende skal kunne forstå anvendelsen af komplekse tal og deres anvendelse inden for elektroniske kredsløb, ligesom de skal kunne opstille ordinære differentialligninger af 1.orden, samt kunne anvende Laplace-transformation på kredsløb og kunne beskrive kredsløb i såvel tids- som frekvensdomæne
 • De studerende skal kunne opstille og anvende billedkredsløb til frekvensanalyse af elektriske kredsløb, herunder opstilling til overføringsfunktioner og forklare betydningen af poler og nulpunkter.
 • Opøver en færdighed i at benytte relevante beregnings- og simuleringsværktøjer (fx MATLAB/Python/LTSpice)
 • De studerende skal kunne redegøre for grundlæggende måleusikkerheder.

Kompetencer

 • De studerende skal kunne kombinere deres teoretiske og praktiske viden om elektriske kredsløb, således at de kan:
  • opstille relevante krav til de(t) elektriske kredsløb der skal designes
  • vurdere sammenhænge mellem beregninger, simuleringer og virkelige målinger foretaget på faktiske kredsløb
  • dokumentere design, implementering og test af elektroniske kredsløb

Undervisningsform

Kurset afvikles i udgangspunktet som forelæsninger med tilhørende opgaver og/eller efterfølgende laboratorieøvelser. Der henvises dog til beskrivelsen af uddannelsens undervisningsformer i § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKredsløbsteori
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCircuit Theory
ModulkodeESNESDB1K1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og systemdesign)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design