Kommunikation i elektroniske systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

Nutidens elektroniske systemer kommunikerer mere og mere med deres omgivelser samt indbyrdes med hinanden. Derfor er det vigtigt at ingeniører forstår hvordan denne kommunikation foregår samt hvordan forskellige teknologier og protokoller påvirker måden hvorpå kommunikationen finder sted.

Formålet med dette modul er at give de studerende en grundlæggende, men anvendelig, viden om kommunikationssystemer, herunder hardware, modeller og protokoller. Dette er med henblik på at gøre de studerende i stand til at analysere problemstillinger relaterede til kommunikationssystemer og foretage relevante designvalg. Efter at have gennemført dette modul skal den studerende være i stand til at udvikle og implementere simple applikationer der kommunikerer via netværk.

Læringsmål

Viden

 • Have viden om standarder og teknologier indenfor grundlæggende seriel kommunikation, såsom UART, ISP, I2C, RS232, RS485, Ethernet etc.
 • Have viden om relevante teknologier indenfor trådløs kommunikation, såsom Bluetooth, IEEE 802.11 etc.
 • Kunne forstå generelle netværksmodeller og -arkitekturer.
 • Have viden om netværkssikkerhed
 • Have viden om realtidsprotokoller og hvordan de anvendes.
 • Kunne anvende relevante værktøjer til at simulere og modellere centrale aspekter af kommunikationsnetværk.
 • Kunne forstå /IP-protokol stack’en og være i stand til at evaluere funktionaliteter i netværks-, transport- og applikationslag.
 • Kunne forstå OSI netværksmodellen og være i stand til at tildele funktionaliteter til de relevante lag i modellen.

Færdigheder

 • Kunne forstå de fire nederste lag i OSI-modellen; det fysiske lag, data link laget, MAC-laget og netværkslaget, herunder hvordan data kommunikeres horisontalt i et lag og vertikalt mellem lag.
 • Kunne forstå grundlæggende ”Medium Access Control”-principper, såsom TDMA, token bus, round-robin, carrier sense multiple access (with collision detection/collision avoidance) etc.
 • Kunne forstå basale aspekter ved trådløs kommunikation, herunder basal antennefysik.
 • Kunne forstå forskellige modulations- og demodulationsprincipper indenfor trådløs kommunikation, såsom AM/FM og forskellige ”shift keying approaches”.
 • Kunne anvende relevante værktøjer til modellering og simulering af høj-niveau protokoller (svarende til sessions-, præsentations- og applikationslaget i OSI-modellen)

Kompetencer

 • Kunne analysere de kommunikationsmæssige aspekter i et distribueret system og specificere og/eller designe et communikationsnetværk der understøtter kommunikation i sådant et system.

Undervisningsform

Forelæsninger, studiekredse, workshops, selvstudie

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation i elektroniske systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication in Electronic Systems
ModulkodeESNEITB5K4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design