Design af digitale systemer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Dette modul bygger på viden opnået fra modulet ”Analoge Kredsløb og Systemer” eller moduler af tilsvarende indhold.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

Formålet med dette modul er at understøtte de studerendes forståelse af indlejrede systemer, deres arkitektur, konstruktion og grænseflader, hvordan de programmeres samt hvilke fordele og begrænsninger de har.

Som en del af dette modul skal de studerende udviklet et indlejret system. Det skal demonstreres hvordan dette indlejrede system kan interagere med dets omgivelser gennem både analoge og digitale standardiserede grænseflader.

Læringsmål

Viden

 • kunne beskrive de individuelle delkomponenter i et indlejret system, herunder:
  • busser.
  • CPU.
  • RAM.
  • Grænseflader.
 • Kunne beskrive de forskellige teknologier, der er anvendt i deres løsning, samt lave tradeoff-analyser af forskellige implementationsmuligheder.
 • Have viden om forskellige mødetyper og bruge disse aktivt i gruppe- og vejledersamarbejdet

Færdigheder

 • Kunne beskrive de basale systemblokke og deres interaktioner i et indlejret system.
 • Kunne beskrive udviklingsprocessen for et indlejret system.
 • Kunne vælge et passende programmeringsparadigme så systemet overholder:
  • Realtidskrav
  • Fysiske begrænsninger
  • grænsefladebegrænsninger
 • kunne argumentere struktureret for sine valg og fravalg
 • kunne planlægge, afholde og opsamle på møder på struktureret vis

Kompetencer

 • kunne reflektere over egenskaber og begrænsninger ved den opnåede løsning.
 • kunne anvende metoder til at specificere, konstruere, teste og dokumentere et indlejret system på en struktureret måde.
 • kunne anvende metoder til at specificere, konstruere, teste og dokumentere software til et indlejret system på en struktureret måde.
 • kunne formidle projektets resultater under anvendelse af korrekt fagterminologi
 • kunne analysere et emne og belyse det fra flere vinkler

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af digitale systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital Systems Design
ModulkodeESNEITB4P4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design