Beregningsteknik indenfor elektronikområdet 2

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i beregningsteknik indenfor elektronikområdet 1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At lære de studerende lineær algebra med komplekse tal, herunder egenværdiproblemet, similaritetstransformationer, lineære afbildninger, vektorrum, unitære systemer samt kvadratiske former og kanonisk form
 • At lære de studerende kompleks funktionsteori samt teorien for induktion og rekursion
 • At lære de studerende teorien om tidsdiskrete systemer, z-transformation og samplingsteori

Læringsmål

Viden

 • Vektorrum
 • Matricer samt regning af matricer
 • Kategorier af matricer, symmetrisk, skævsymmetrisk, orthogonal
 • Komplekse størrelser; hermitisk, skævhermitisk, unitær
 • Egenværdi, egenvektorer
 • Geometrisk og algebaisk multiplicitet
 • Orthogonale egenbaser
 • Similaritetstransformation og diagonalisering
 • Unitære systemer
 • Kvadratiske former
 • Kanonisk form, konisk snit
 • Lineær transformation
 • Laurentrækker
 • Singulariteter
 • Uegentlige integraler
 • Cauchys hovedværdisætning
 • Tids-diskrete signaler og systemer
 • Lineær tids-invariante systemer (LTI-systemer)
 • Kausalitetsforhold og foldningsoperationer i LTI-systemer
 • Z-transformation
 • Z-transformeredes konvergensregioner og egenskaber
 • Den inverse Z-transformation
 • Beregning og anvendelse af den inverse Z-transformation
 • Lineære differensligninger med konstante koefficienter
 • Stabilitets- og kausalitetsforhold
 • Repræsentation af tids-diskrete signaler og systemer i frekvensdomænet
 • Nyquist-Shannon's samplingssætning

Færdigheder

 • At afgøre om givne matricer er selvadjungerede, skøvadjungerede eller isometriske
 • At finde egenværdier og egenvektorer
 • At bestemme orthogonale egenbaser og unitære systemer
 • At finde den kanoniske form for en kvadratisk form
 • At diagonalisere en kvadratisk matrice
 • At anvende Laurents sætning
 • At finde singulariteret og nulpunkter for analytiske funktioner
 • At vurdere LTI-systemers egenskabet og kausalitet
 • At gennemføre og udnytte Z-transformation og invers Z-transformation
 • At opstille lineære differensligninger
 • At bestemme/fastlægge stabilitets og kausalitetsforhold
 • At planlægge sampling og vurdere tids-diskrete signaler og symboler i frekvensdomænet

Kompetencer

 • At finde egenværdier, egenvektorer og unitære systemer for generelle komplekse matricer
 • At transformere en given kvadratisk form over til kanonisk form og bestemme det tilsvarende koniske snit
 • At forstå brugen af Laurentrækker til kompleks integration
 • At designe LTI-systemer ud fra kravene til impulseresponses og kausalitet
 • At foretage og udnytte resultater fra Z-transformation og invers Z-transformation
 • At fastlægge sampling i tidsdomænet og analysere tidsdiskrete signaler og systemer i frekvensdomænet

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, workshops, selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBeregningsteknik indenfor elektronikområdet 2
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEngineering Mathematics for Electronic Engineers 2
ModulkodeESNEITB4K3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design