Struktureret systemudvikling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i projektet på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:
At give den studerende kendskab til gængse udviklingsmetodikker, der anvendes til at strukturere et udviklingsforløb, som omfatter elektroniske komponenter og/eller software. Her i indgår metoder til analyse af krav, system definition, nedbrydning af systemet i delsystemer, metoder til fastlæggelse af grænseflader samt test og verifikation af det etablerede system. Kurset afvikles i tæt tilknytning til semestrets projektmodul bl.a. ved at kursusøvelserne tager udgangspunkt i det valgte projekt.

Læringsmål

Viden

 • kunne redegøre for og skelne mellem forskellige udviklingsmodeller
 • kunne redegøre for sammenhængen mellem en udviklingsproces og tidsplanlægning
 • kunne redegøre for designmetoder til både hardware og softwareudvikling
 • kunne forklare betydningen af en krav-analyse og specifikation for et udviklingsforløb
 • kunne forklare interaktion mellem system og eksterne aktører
 • kunne identificere og klassificere generelle grænseflader, f.eks. med henblik på genbrugelighed af grænseflader
 • kunne skelne mellem prototype implementation, emulering og simulering
 • kunne redegøre for black- og whitebox testmetoder

Færdigheder

 • kunne udforme og gennemføre et struktureret udviklingsforløb
 • kunne beskrive og redegøre for en struktureret kravsanalyse og specifikation, f.eks. ved brug af UML use cases
 • kunne udarbejde verificérbare krav til system og delsystem
 • kunne opstille og argumentere for interne og eksterne grænseflader
 • kunne planlægge og gennemføre test samt evaluering af delsystemer og det samlede system

Kompetencer

 • være i stand til at definere et system, nedbrydelse i delsystemer samt integration af delsystemer
 • være i stand til at vurdere og perspektivere system verifikation i forhold til systemkrav

Undervisningsform

Kurset er baseret på forelæsninger med øvelser der tager udgangspunkt i de studerendes semesterprojekt. Derudover kan der arrangeres workshops med oplæg fra studerende, forskere og eksterne personer f.eks. fra industrien.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStruktureret systemudvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStructured System Development
ModulkodeESNEITB2K3F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design