Teknologisk projektarbejde (P0)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:
Den studerende skal gennem modulet opnå viden om den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper. Herudover skal studerende introduceres til problemstillinger og begreber inden for elektronik og IT.

Indhold:
Projektgruppen skal udarbejde en rapport og en procesanalyse, deltage i en P0-erfaringsop­sam­ling samt deltage i et fremlæggelsesseminar, hvor projekt­grup­pens dokumenter diskuteres.

Læringsmål

Viden

  • forstå og gøre rede for de i projektet anvendte teorier og metoder
  • beskrive typiske faser i et problembaseret projekt
  • redegøre for organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere

Færdigheder

  • beskrive, analysere og afgrænse en faglig relevant problemstilling
  • opstille en problemformulering
  • beskrive problemstillingen i et helhedsorienteret perspektiv
  • formidle og forsvare projektets overvejelser, arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt
  • beskrive opnåede erfaringer med gruppens projektarbejde.

Kompetencer

  • reflektere over gruppebaseret og individuel videnstilegnelse

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde evt. støttet af andre undervisningsformer jf. § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologisk projektarbejde (P0)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnological Teamwork (P0)
ModulkodeESNEITB1P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design