Lineær algebra

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om definitioner, resultater og teknikker indenfor teorien for lineære ligningssystemer
 • skal have kendskab til lineære transformationer og deres sammenhæng med matricer
 • skal have viden om computerværktøjet MATLAB og dets anvendelse indenfor lineær algebra
 • skal have kendskab til simple matrixoperationer
 • skal have kendskab til invertibel matrix og invertibel lineær afbildning
 • skal have kendskab til vektorrummet Rn og underrum deraf
 • skal have kendskab til lineær afhængighed og uafhængighed af vektorer, samt dimension og basis for underrum
 • skal have kendskab til determinant for matricer
 • skal have kendskab til egenværdier og egenvektorer for matricer og deres anvendelse
 • skal have kendskab til projektioner og ortonormale baser
 • skal have viden om første ordens differentialligninger, samt om systemer af lineære differentialligninger

Færdigheder

 • skal kunne anvende teori og regneteknik for lineære ligningssystemer til at afgøre løsbarhed, og til at bestemme fuldstændige løsninger og deres struktur
 • skal kunne repræsentere lineære ligningssystemer ved hjælp af matrixligninger, og omvendt
 • skal kunne bestemme og anvende reduceret echelonform af en matrix
 • skal kunne anvende elementære matricer i forbindelse med Gauss-elimination og inversion af matricer
 • skal kunne afgøre lineær afhængighed eller lineær uafhængighed af små systemer af vektorer
 • skal kunne bestemme dimension af og basis for underrum
 • skal kunne bestemme matrix for en givet lineær afbildning, og omvendt
 • skal kunne løse simple matrixligninger
 • skal kunne beregne invers af små matricer
 • skal kunne bestemme dimension af og basis for nulrum og søjlerum
 • skal kunne beregne determinanter og kunne anvende resultatet af beregningen
 • skal kunne beregne egenværdier og egenvektorer for simple matricer
 • skal kunne afgøre, om en matrix er diagonaliserbar, og i bekræftende fald gennemføre en diagonalisering, for simple matricer
 • skal kunne beregne den ortogonale projektion på et underrum af Rn
 • skal kunne løse separable og lineære første ordens differentialligninger, generelt, og med begyndelsesbetingelser

Kompetencer

 • skal udvikle og styrke sit kendskab til, forståelse af, og anvendelse af matematiske teorier og metoder indenfor andre fagområder
 • skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med matematiske begreber indenfor lineær algebra

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineær algebra
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear algebra
ModulkodeESNEITB1K3F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design