Bachelorprojekt: Informationsbehandlende systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Alle studerende skal ved slutningen af bacheloruddannelsen have indblik i fagets forskningsområder. Temaet for bachelorprojektet er informationsbehandlende systemer, som udgør en central del af feltet computerteknologi. Der kan i bachelorprojektet arbejdes med analyse, design og implementering af et informationsbehandlende system der fødes med input fra en eller flere sensorer og som derudfra lærer ny viden om det studerede problem, eks. vha. feature extraction og automatisk klassificering. Bachelorprojektet kan fokusere på at udvikle et system, som opfylder specifikke krav og behov, analysere krav, diskutere teknologier og metoder, designe et system, argumentere for trade-offs i systemet, samt evaluere systemet. De studerende kan desuden vælge at inddrage læring fra andre kursus- og projektenheder, som indgår i uddannelsen. Projektet kan ligeledes inkludere perspektiver fra sikkerhed og kommunikationssystemer og dermed gå på tværs af temaer for bachelorprojekterne.

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om byggestenene i et generelt klassificeringssystem
 • skal kunne dokumentere kendskab til og overblik over metoder, teknikker og begreber inden for fagområdet computerteknologi og informationsbehandlende systemer
 • skal have viden om og forståelse af relationer og afhængigheder mellem systemkomponenter samt deres indflydelse på systemarkitekturer

Færdigheder

 • skal kunne analysere et problem, og hvis muligt, foreslå en løsning der bruger relevante teorier og metoder indenfor feature extraction og klassificering
 • skal kunne analysere et system der inkluderer feature extraction og/eller klassificering og identificere relevante begrænsninger og vurderingskriterier. Dette relaterer til de tekniske aspekter af system og (hvis relevant) den samfundsmæssige nytteværdi.
 • skal kunne syntetisere, dvs. designe og implementere et system eller delsystem der benytter relevante teorier og metoder indenfor feature extraction og klassificering
 • skal kunne evaluere et klassificeringssystem (eller dele deraf) med hensyn til de ovenfor nævnte kriterier
 • skal kunne formidle en problemstilling relateret til informationsbehandlende systemer og det tilhørende begrebs- og metodeområde
 • skal kunne benytte korrekt fagterminologi
 • Skal kunne kommunikere problemer, metoder og resultater inden for det videnskabelige område, skriftligt, mundligt og ved hjælp af forskellige digitale media, og diskutere faglige og videnskabelige problemer med fagfæller

Kompetencer

 • skal kunne anvende begreber og ræsonnementer inden for fagområdet computerteknologi til at analysere og løse et udvalgt problem med fokus på informationsbehandlende systemer
 • skal kunne udvælge og ekstrahere relevante features og anvende disse i en ny kontekst
 • skal kunne demonstrere en sammenhængende forståelse af projektets relation til fagområdet
 • skal kunne planlægge, strukturere og udføre et større projekt inden for computerteknologi og informationsbehandlende systemer
 • skal kunne reflektere over projektets betydning i et teknisk og samfundsmæssigt perspektiv
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
 • Reflektere over hvorledes ingeniørvidenskab er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling.
 • Forholde sig til de komplekse sociale og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med anvendelse af teknologiske løsninger

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Informationsbehandlende systemer
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Informatics
ModulkodeESNCEB6P2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design