Komplekse distribuerede systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At opnå en teoretisk, metodisk og praktisk forståelse af problemløsning i et distribueret system baseret på f.eks. IoT-teknologier, mobilnetværk, lokalnetværk eller andre kommunikationsteknologier. Kerneproblemet i projektet er valgfrit sålænge problemløsningen indeholder elementer af distribuerede systemer.
Udover de tekniske aspekter, skal projekter på dette semester også omfatte overvejelser omkring produktøkonomi og forretningsforståelse for den udviklede løsning.

Læringsmål

Viden

 • dokumentere kendskab til og overblik over de berørte temaer og begreber inden for distribuerede systemer
 • viden om distribuerede systemers fundamentale egenskaber og opbygning samt redegøre for betydningen heraf for systemadfærd og systemdesign
 • forståelse af kommunikationsprotokoller og deres indplacering i OSI-modellen
 • skal have indgående kendskab til moderne projektstyringsværktøjer
 • grundlæggende forståelse for omkostninger og processer i produktudvikling og produktion samt metoder til vurdering af markedspotientiale
 • Skal have indgående kendskab til tidstypiske projektledelsesværktøjer

Færdigheder

 • beskrive grundlæggende distribuerede problemstillinger og distribuerede algoritmer til løsning deraf
 • sammenligne og vurdere forskellige distribuerede algoritmer og løsninger mht. garantier/præcision, performance (ydeevne) og fejltolerance-egenskaber
 • anvende og sammenligne kommunikationsprotokoller
 • udnytte databaser i en distribueret kontekst
 • demonstrere færdighed i at realisere/implementere/teste/validere distribuerede systemer
 • anvende professionelle udviklingsværktøjer
 • kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejde ved hjælp af relevante analyseværktøjer
 • kunne arbejde på et projekt baseret på valg af projektstyringsværktøjer
 • være i stand til at identificere afhængighed mellem projektets forskellige opgaver
 • estimere omkostninger i udvikling og produktion for forskellige design- og implementationsvalg
 • vurdere kommercialiseringspotentiale gennem markedsanalyse
 • Kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet under anvendelse af relevante analysemetoder
 • Kunne arbejde med et projekt gennem bevidste valg af projektledelsesværktøjer.
 • Kunne identificere afhængigheder mellem projektets forskellige opgaver

Kompetencer

 • argumentere for valgte teorier, metoder, design og implementation
 • redegøre for den metodiske og systematiske tilgang til projektet
 • benytte korrekt fagterminologi og notation i såvel skrift som tale
 • være i stand til at reflektere over egen brug af PBL-værktøjer i undersøgelserne om, hvordan disse kan være aktive
 • kunne udføre en kritisk evaluering af indsamlet viden i relation til projektarbejde, herunder vurdering af passende modeller, teorier og metoder.
 • Kunne reflektere over egen brug af PBL-værktøjer i sine studier og over hvordan disse aktivt kan bruges fremadrettet.
 • Kunne foretage kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metoders egnethed

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKomplekse distribuerede systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektgruppen skal udarbejde en rapport og en procesanalyse.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelComplex Distributed Systems
ModulkodeESNCEB5P4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design