Signalbehandling for computer ingeniører

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på grundlæggende calculus, specifikt: rækker, deres konvergens og summerbarhed, komplekse tal, herunder modulus og argument, den komplekse eksponentialfunktion og Euler's ligning, basal kendskab til differentialligninger og Laplacetransformationen, trigonometriske identiteter ift. den komplekse eksponentialfunktion

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Analyse og filtrering af signaler er en disciplin, der er en forudsætning for alle specialiseringer i elektroniske systemer. Disciplinen anvendes indenfor automation, kommunikation, multimedie systemer, m.m. Kursets formål er at understøtte den studerende i at forstå og anvende fundamentale matematiske begreber, teorier og metoder med relation til diskret-tids signaler og systemer, samt forstå and anvende centrale begreber, teorier og metoder til anlyse og filtrering af digitale signaler

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om fundamentale begreber inden for diskret-tids signaler og systemer, herunder modulus og argument af komplekse tal, den komplekse eksponentialfunktion, samplings-teori, foldning, impulsrespons, overføringsfunktion samt frekvensrespons, differens-ligninger, stabilitet og kausalitet
 • skal have viden om basale om basale begreber i relation til analoge filtre, herunder filtertyper (LP, HP, BP, og BS)
 • Skal have viden om teorier og metoder til spektralestimering
 • Skal have viden om teorier og metoder til design af digitale filtre (IIR/FIR)
 • Skal have viden om sammenhæng mellem analyse af signaler i tids- og frekvensdomænet
 • Skal have viden om teorier og metoder til transformation mellem forskellige domæner

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for tids- og frekvens-forholdene vedr. sampling af tidskontinuerte signaler
 • Skal kunne redegøre for sammenhængen mellem foldning, impulsrespons og overføringsfunktion
 • Skal kunne redegøre for samt anvende Fourier-analyse
 • Skal kunne redegøre for samt anvende Z-transformation og dens inverse
 • Skal kunne specificere et analogt Butterworth LP-filter og redegøre for dets overføringsfunktion og frekvensrespons
 • Skal kunne anvende teorier og metoder til spektralestimering herunder DFT/FFT
 • Skal kunne demonstrere sammenhæng mellem frekvensopløsning, vinduesfunktioner og zero-padding
 • Skal kunne anvende teorier og metoder til design af digitale filtre
 • Skal kunne redegøre for betydningen af faselinearitet og gruppeløbstid
 • Skal kunne redegøre for sammenhæng mellem filtres pol-/nulpunktsdiagrammer og frekvensrespons
 • Skal kunne designe, implementere og teste digital filtre ud fra givne specifikationer vha. computersimulering

Kompetencer

 • Skal kunne diskutere grundlæggende teorier og metoder til analyse og behandling af digitale signaler under anvendelse af korrekt terminologi
 • Skal kunne vurdere muligheder og begrænsninger i forbindelse med teoriernes og metodernes anvendelse i praksis 

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaver, selvstudie, studenteroplæg m.m.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSignalbehandling for computer ingeniører
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSignal Processing for Computer Engineers
ModulkodeESNCEB5K7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design