Netværksteknologier og distribuerede systemer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger ovenpå "computernetværk"

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give de studerende indsigt i teorier og metoder til analyse, design, konstruktion og test af distribuerede systemer, herunder opnå viden om distribuerede realtidssystemer, samt sætte dem i stand til at anvende deres viden i konkrete projekter. Desuden opnår de studerende indsigt i netværksprotokoller- og teknologier, og bliver i stand til at sammenligne og vurdere fordele og ulemper ved forskellige protokoller, gennem analyse og simulation af udvalgte protokolelementer.

Læringsmål

Viden

 • opnå viden om netværk og netværksprotokoller – udover basal TCP/IP
 • opnå viden om applikationsprotokollers design
 • opnå viden om Quality of Service, herunder ”hård” realtidsanvendelser og faktorer der påvirker QoS, eks. path loss
 • opnå kendskab til tid og konsistens i distribuerede systemer
 • opnå kendskab til dedikerede netværk, f.eks. fieldbusser
 • opnå viden om distribuerede systemers management and fault handling

Færdigheder

 • skal kunne håndtere netværk og netværkskonfiguration
 • skal kunne håndtere interproces-kommunikation og synkronisering i forbindelse med design og konstruktion af distribuerede systemer
 • skal kunne arbejde konkret med konsistens, tid og ure

Kompetencer

 • kan løse relevante problemstillinger ved brug af principper for design og konstruktion af distribuerede systemer og kommunikations systemer
 • kan argumentere for valgte løsninger herunder redegøre for begrænsninger

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNetværksteknologier og distribuerede systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNetwork Technologies and Distributed Systems
ModulkodeESNCEB5K6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design