Sikkerhed i computersystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

Grundlæggende forståelse af computersystemers sikkerhed.

Læringsmål

Viden

 • har viden om begreber og fagtermer inden for cybersikkerhed
 • har forståelse af teorier og metoder for forebyggelse, detektion og håndtering af cyberangreb
 • skal have indgående kendskab til moderne projektstyringsværktøjer

Færdigheder

 • kan anvende teorier og metoder omkring analyse af sikkerhedstrusler
 • kan benytte sikkerhedsprotokoller og ”security-by-design” til løsning af givet problem
 • kan foretage analyse af netværkstrafik med henblik på anormalitet-detektion
 • kan anvende udvalgte metoder og værktøjer til at angribe og forsvare IT-infrastruktur
 • kan benytte tidssvarende udviklingsværktøjer til implementering af løsninger
 • kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejde ved hjælp af relevante analyseværktøjer
 • være i stand til at arbejde på et projekt baseret på valg af projektstyringsværktøjer
 • være i stand til at identificere afhængighed mellem projektets forskellige opgaver

Kompetencer

 • kan gennemføre og reflektere over udviklingsforløb som omfatter et sikkerhedsaspekt i et computersystem
 • kan dokumentere projektresultater så udenforstående kan foretage en faglig vurdering
 • kan erkende behov for og tilvejebringe viden
 • kan formidle projektets resultater under anvendelse af korrekt fagterminologi
 • kunne reflektere over egen brug af PBL-værktøjer i undersøgelserne og om, hvordan disse kan bruges aktivt i fremtiden
 • være i stand til at udføre en kritisk evaluering af relevansen af indsamlet viden i relation til projektarbejdet, herunder vurdering af egnetheden af valgte modeller, teorier og metoder

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l. Projektgruppen skal udarbejde en rapport og en procesanalyse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSikkerhed i computersystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelComputer Systems Security
ModulkodeESNCEB4P3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design