Sandsynlighedsregning og statistik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Efter at have deltaget i kurset har den studerende udviklet en teknisk intuition af de grundlæggende begreber og resultater af sandsynlighed og statistik. De er i stand til at anvende det lærte materiale til at modellere og løse simple tekniske problemer med tilfældighed.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om begrebet sandsynlighedsrum
 • Skal have viden om de konceptuelle modeller for estimering og hypotesetest
 • Skal kunne forstå de grundlæggende begreber for sandsynlighedsteori, dvs. sandsynligheden for hændelser, tilfældige variabler mv.
 • Skal kende til simple sandsynlighedsmodeller for pålidelighed af serielle og parallelle systemer
 • Skal kunne forstå grundlæggende begreber i statistik som binær hypotesetestning.
 • Skal vide under hvilke omstændigheder forskellige antagelser om sandsynlighedsdordelinger gør sig gældende, f.eks. Gaussisk eller student's t.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende / beregne Bayes regel i enkle sammenhænge
 • Skal være i stand til at bestemme sandsynligheden for, at binomiale, poisson og gaussiske tilfældige variabler tager værdier i et angivet interval
 • Skal kunne bestemme middelværdien og variansen af ​​binomiale, poisson og gaussiske tilfældige variabler
 • Skal kunne bestemme marginalfordelingen af ​​multivariable gaussiske variabler
 • Skal kunne anvende og fortolke ML-estimering i enkle sammenhænge, ​​der involverer binomial-, poisson- og gaussisk fordeling
 • Skal kunne anvende og fortolke binære hypotesetest i simple sammenhænge, ​​der involverer binomial-, poisson- og gaussisk fordeling

Kompetencer

 • Skal kunne anvende de generelle begreber sandsynlighedsteori og statistik i en ny, enkel sammenhæng. Dette omfatter valg af egnede metoder, evaluering af resultater og konklusioner

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSandsynlighedsregning og statistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProbability Theory and Statistics
ModulkodeESNCEB4K6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design